Stand van zaken CETA

Canada, de Europese Unie (EU) en alle EU-landen afzonderlijk hebben het CETA-verdrag in 2016 ondertekend. Nederland ook. Het Europees Parlement ging in 2017 akkoord. Een belangrijk deel van het verdrag is sinds 21 september 2017 in werking. Het Nederlandse parlement moet nog instemmen met het verdrag.

CETA staat voor Comprehensive Economic and Trade Agreement. Dit betekent Brede Economische en Handelsovereenkomst.

Deel CETA eerder ingegaan

CETA is een ‘gemengd handelsakkoord’. Dat betekent dat CETA pas helemaal in werking kan treden na goedkeuring door de parlementen van de EU-landen. Maar het kan lang duren voordat de parlementen van alle EU-landen een verdrag hebben goedgekeurd. Daarom is een groot deel van CETA sinds 21 september 2017 al in werking. Bedrijven en consumenten kunnen onder andere deze delen van het handelsakkoord al gebruiken:

  • afschaffing of verlaging van douanerechten. Bedrijven betalen bijvoorbeeld geen invoerrechten meer voor veel producten die zij naar Canada exporteren;
  • betere toegang tot de markt voor dienstverleners en investeerders;
  • de mogelijkheid om mee te dingen naar Canadese overheidsaanbestedingen.

Investeringsbescherming nog niet ingegaan

CETA bevat ook afspraken over investeringsbescherming. Deze zijn nog niet ingegaan in 2017. Deze afspraken betekenen dat bedrijven naar een investeringsrechtbank kunnen stappen als zij onrechtmatig worden behandeld. Bijvoorbeeld als zij in Canada zonder compensatie worden onteigend. Deze rechtbank, het Investment Court, handelt geschillen over investeringen af.

Wetsvoorstel bij Tweede Kamer

Het Nederlandse parlement moet de voorlopige versie van het CETA-akkoord (pdf) ook nog goedkeuren. Dit is nodig om CETA geheel in werking te laten treden. Het kabinet heeft zoals gebruikelijk eerst de goedkeuringswet voor advies ingediend bij de Raad van State. Het wetsvoorstel is 5 maart 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer moet nu instemmen met het verdrag. Daarna moet de Eerste Kamer nog akkoord gaan.