Stand van zaken CETA

Een groot deel van het CETA-verdrag (handelsverdrag met Canada) wordt sinds 21 september 2017 voorlopig toegepast. Het hele CETA-verdrag kan pas in werking treden als alle parlementen van de EU-lidstaten goedkeuring hebben gegeven.

CETA staat voor Comprehensive Economic and Trade Agreement. Dit betekent Brede Economische en Handelsovereenkomst.

Canada, de Europese Unie (EU) en alle EU-landen afzonderlijk hebben het CETA-verdrag in 2016 ondertekend. Nederland ook. Het Europees Parlement ging in 2017 akkoord. De Tweede Kamer heeft op 18 februari 2020 ingestemd met het verdrag. De Eerste Kamer heeft op 12 juli 2022 ingestemd met de ratificatie van het CETA-verdrag

Deel CETA eerder ingegaan

CETA is een zogenoemd ‘gemengd handelsakkoord’. Dat betekent dat CETA pas helemaal in werking kan treden na goedkeuring door de parlementen van de EU-landen. Maar dat kan lang duren. Daarom is een groot deel van CETA sinds 21 september 2017 al in werking. Bedrijven en consumenten kunnen onder andere deze delen van het handelsakkoord al gebruiken:

  • afschaffing of verlaging van douanerechten. Bedrijven betalen bijvoorbeeld geen invoerrechten meer voor veel producten die zij naar Canada exporteren;
  • betere toegang tot de markt voor dienstverleners en investeerders;
  • de mogelijkheid om mee te dingen naar Canadese overheidsaanbestedingen.

Investeringsbescherming nog niet ingegaan

CETA bevat ook afspraken over investeringsbescherming. Deze zijn nog niet ingegaan in 2017. Deze afspraken betekenen dat bedrijven naar een investeringsrechtbank kunnen stappen als zij onrechtmatig worden behandeld. Bijvoorbeeld als zij in Canada zonder compensatie worden onteigend. Deze rechtbank, het Investment Court, handelt geschillen over investeringen af.

Wanneer treedt CETA helemaal in werking?

Wanneer het CETA-handelsverdrag (in zijn geheel) in werking treedt, is nog niet bekend. Alle parlementen van de EU-lidstaten afzonderlijk moeten het verdrag eerst ratificeren (bekrachtigen). Tot nu toe hebben 16 van de 27 lidstaten dat gedaan. Nederland heeft het verdrag ook geratificeerd. Op 12 juli 2022 stemde de Eerste Kamer in met het CETA-verdrag. De Tweede Kamer deed dit in 2020.