Wat is CETA?

CETA is een handelsverdrag tussen de Europese Unie (EU), de landen van de EU en Canada. Nederland is partij bij dit verdrag. In CETA staan afspraken over onder andere de handel in goederen, diensten en investeringen.

CETA staat voor Comprehensive Economic and Trade Agreement. Dit betekent Brede Economische en Handelsovereenkomst.

Doel CETA: geen belemmeringen handel EU en Canada

Het belangrijkste doel van CETA is om de handel met Canada makkelijker en goedkoper te maken. Ook kan de Europese economie groeien door CETA. Dat blijkt uit onderzoek naar de economische gevolgen van CETA door de Europese Commissie. Omdat Nederland veel handelt met Canada, komt een gedeelte van dit geld ook bij Nederlandse bedrijven terecht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht dat de Nederlandse uitvoer naar Canada is gestegen sinds de start van CETA in 2017.

Dit komt onder andere door:

 • de afschaffing of verlaging van douanerechten. Meer dan 98% van de importheffingen wordt uiteindelijk afgeschaft;
 • het voorkomen van discriminatie. Nederlandse bedrijven krijgen in Canada dezelfde kansen als hun Canadese concurrenten. Hetzelfde geldt voor Canadese bedrijven in Nederland;
 • eenvoudige douaneprocedures. Dit zorgt voor een snellere en goedkopere doorgang van goederen;
 • grotere markttoegang. Nederlandse dienstverleners en investeerders krijgen betere toegang tot de Canadese markt. Bijvoorbeeld op het gebied van maritiem transport. Hetzelfde geldt voor Canadese dienstverleners en investeerders in Nederland;
 • de mogelijkheid om met Nederlandse diploma’s en andere beroepskwalificaties in Canada aan het werk te gaan. En andersom;
 • de mogelijkheid om Canadese (technische) standaarden te erkennen als gelijkwaardig aan Europese standaarden. Dit voorkomt onnodige dubbele testen voor bijvoorbeeld auto’s.

Waar gaat CETA over?

In het handelsakkoord met Canada staan afspraken over onder andere:

 • de handel in goederen (bijvoorbeeld in rozen, kaas en machines);
 • de handel in diensten (bijvoorbeeld in het ontwerp van een huis, reparatie van een machine of het baggeren van havens);
 • douaneformaliteiten (bijvoorbeeld welke formulieren er nodig zijn bij de export van goederen);
 • investeringen (bijvoorbeeld de opening van een nieuwe vestiging van een chipsleverancier).
 • overheidsaanbestedingen (bijvoorbeeld bij de aanleg van een vliegveld voor een overheid);
 • intellectuele eigendomsrechten (bescherming van onder andere octrooien, merken en auteursrecht);
 • de bescherming van rechten van werknemers en van milieuafspraken.

Lees meer over de onderwerpen in CETA.

Veiligheid van voedsel en producten

Canada en de EU kunnen afspraken maken over de erkenning van elkaars standaarden. CETA zorgt er daarmee voor dat onnodige dubbele testen kunnen worden afgeschaft.

De invoering van CETA betekent niet dat de Europese en Nederlandse veiligheidseisen aan voedsel en producten veranderen. Met CETA behouden de EU en Nederland de mogelijkheid om hun eigen regels te stellen op het gebied van onder andere productveiligheid, volksgezondheid, milieu en consumentenbescherming.

Rechten voor werknemers en milieuafspraken

CETA heeft als doel om handel duurzamer te maken: rechten voor werknemers moeten worden beschermd en milieuafspraken nageleefd. Meer handel mag niet leiden tot een verlaging van werknemersrechten of schade aan het milieu. Het is ook niet de bedoeling dat landen normen voor voedsel of producten verlagen om beter te kunnen concurreren.

Ook spreken Canada en de EU af om in internationale onderhandelingen samen op te trekken om aandacht voor werknemersrechten en milieuafspraken te vragen.