Coulanceregeling chroom-6

(Oud)medewerkers van Defensie die hebben gewerkt met chroom-6 en CARC, een verflaag die bestand is tegen chemische stoffen, kunnen sinds 2015 een tegemoetkoming aanvragen, als ze ziek zijn geworden. Bijvoorbeeld omdat ze door een aandoening hogere ziektekosten hebben. De Coulanceregeling Chroom-6 is voor (oud-)personeel dat niet op een POMS-locatie heeft gewerkt.

Voorwaarden Coulanceregeling chroom-6

Om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gelden bepaalde voorwaarden. Er moet een aanwijzing zijn dat de aandoening is veroorzaakt door werken met chroom-6. Ook moet de medewerker ten minste 1 jaar hebben gewerkt in een functie waarin hij is blootgesteld aan chroom-6 (risicofunctie). Aandoeningen die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt zijn bijvoorbeeld:

  • longkanker;
  • allergisch astma;
  • contacteczeem.

Coulanceregeling chroom-6 aanvragen

U kunt de tegemoetkoming aanvragen bij pensioenfonds ABP:

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming ligt tussen de € 3.000 en maximaal € 15.000. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de ernst van de aandoening. En of er sterke aanwijzingen zijn dat de aandoening kan komen door het werk met chroom-6.

RIVM-onderzoeken en andere regelingen voor Chroom-6 en CARC

Het RIVM heeft verschillende onderzoeken naar chroom-6 en CARC (Chemical Agent Resistant Coating) bij Defensie gedaan:

Geen aansprakelijkheid Defensie

Het bestaan van de coulanceregeling betekent niet dat Defensie aansprakelijk is. Om te kunnen bepalen waarvoor en in welke mate Defensie wel of niet aansprakelijk te stellen valt, moet eerst het onderzoek naar chroom-6 en CARC van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) afgerond zijn.

Meer informatie over de Coulanceregeling Chroom-6

Meer informatie over de regeling staat in het document Veelgestelde vragen Coulanceregeling Chroom-6. Voor meer informatie over het onderzoek van het RIVM kunt u terecht op de website van het Informatiepunt Chroom-6 Defensie.