Conclusies en aanbevelingen van de Paritaire Commissie Defensie van het onderzoek in de tweede fase naar Chroom-6 en CARC bij Defensie

Conclusies en aanbevelingen van de Paritaire Commissie Defensie van het onderzoek in de tweede fase naar Chroom-6 en CARC bij Defensie.