Regeling Uitkering chroom-6 Defensie

Defensiemedewerkers die op POMS-locaties (Prepositioned Organizational Materiel Storage-locaties) van Defensie met chroom-6 hebben gewerkt, kunnen daarvan ziek zijn geworden. Zij kunnen daarom onder voorwaarden aanspraak maken op de Regeling Uitkering chroom-6 voor een uitkering. De regeling geldt sinds 2018.

Voorwaarden Uitkeringsregeling chroom-6

Om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gelden bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld dat er op grond van onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vastgesteld is dat er een relatie kan zijn tussen een aandoening en blootstelling aan chroom-6 op POMS-locaties. Aandoeningen die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt zijn bijvoorbeeld:

 • longkanker;
 • allergisch astma;
 • eczeem.

In de regeling is ook een overzicht opgenomen van de betreffende functies op de POMS-locaties.

Aanvraag uitkering chroom-6

Wilt u de uitkering aanvragen? Dit kan bij Pensioenfonds ABP.

Het ABP kan ook uw vragen beantwoorden.

Uitgangspunten Regeling Uitkering chroom-6

De regeling houdt rekening met:

 • de aard van de werkzaamheden;
 • duur van de blootstelling;
 • aard en ernst van de aandoening.

Voor bepaalde aandoeningen is het moment van ziek worden van belang. Ook is rekening gehouden met het feit dat veel aandoeningen meer oorzaken kunnen hebben. Het wetenschappelijke onderzoek van het RIVM vormt hierbij de basis.

Hoogte uitkering Uitkeringsregeling chroom-6

De uitkering aan de (oud-)medewerker bestaat uit 2 delen:

 • Een deel voor immateriële schade (smartengeld).
  De hoogte van de uitkering varieert van € 5.000 tot € 40.000. Dit is afhankelijk van de uitgeoefende functie, de functieduur en de aandoening.
 • Een deel voor materiële schade.
  Dit is een eenmalig vast bedrag van € 3.850. Het geld is bedoeld voor kosten die in verband met de aandoening zijn of worden gemaakt. Zoals ziektekosten die voor eigen rekening blijven, eigen risico en reiskosten.

Uitkeringsregeling voor nabestaanden

 • Een deel voor materiële schade.
  Dit is een eenmalig vast bedrag van € 3.850. Dit is het eenmalige bedrag dat zou zijn toegekend aan de oud-POMS-medewerker.
 • Een deel voor materiële schade nabestaanden
  Dit is een eenmalig vast bedrag van € 3.850 en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld kosten voor de begrafenis.

De nabestaande kan ook in aanmerking komen voor de immateriële uitkering. De  oud-POMS-medewerker moet hiervoor dan wel bij leven een aanvraag hebben ingediend. Dat kan ook een aanvraag zijn voor de Coulanceregeling chroom-6. Is dit niet gebeurd? Dan kunnen de nabestaanden alleen aanspraak maken op twee keer het bedrag van € 3.850 zoals hierboven genoemd. Ze kunnen geen aanspraak maken op de immateriële uitkering die voor de oud-POMS-medewerker zou gelden. In bijzondere gevallen is ook ondersteuning mogelijk.

Letselschadeclaim indienen bij meer schade

Defensiemedewerkers of nabestaanden met meer schade kunnen een claim indienen bij het ministerie van Defensie. De contactgegevens staan in de Veelgestelde vragen Regeling Uitkering Chroom-6.

Verhouding tot Coulanceregeling chroom-6

Een aantal mensen heeft al aanspraak gemaakt op de Coulanceregeling chroom-6. Een ontvangen tegemoetkoming op basis van de coulanceregeling, wordt verrekend met het immateriële deel van de Regeling Uitkering chroom-6.

RIVM-onderzoeken en andere regelingen voor chroom-6 en CARC

Het RIVM heeft verschillende onderzoeken naar chroom-6 en CARC (Chemical Agent Resistant Coating) bij Defensie gedaan:

Meer informatie over de Regeling Uitkering chroom-6

Meer informatie over de regeling staat in de Veelgestelde vragen Regeling Uitkering Chroom-6. Voor meer informatie over het onderzoek van het RIVM kunt u terecht bij het Informatiepunt Chroom-6 Defensie.