Regeling Uitkering chroom-6 Defensie

Oud-medewerkers van Prepositioned Organizational Materiel Storage (POMS) locaties van Defensie, kunnen aanspraak maken op de Regeling Uitkering chroom-6.

Resultaat eerste deelonderzoek

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet sinds enkele jaren onderzoek naar het gebruik van chroom-6 en Chemical Agent Resistant Coating (CARC) bij Defensie. De eerste fase van dit onderzoek, naar de gevolgen van werken met chroom-6 op POMS-locaties, is afgerond. De resultaten hiervan zijn 4 juni 2018 openbaar gemaakt.

Het RIVM heeft vastgesteld dat Defensie de zorgplicht heeft geschonden. Hierdoor kunnen (oud-)medewerkers van Defensie door blootstelling aan chroom-6 tijdens hun werk een aandoening hebben gekregen. Om zoveel mogelijk recht te doen aan het leed dat medewerkers met een aandoening (hebben) ondergaan, hebben de vakbonden en Defensie een collectieve regeling opgesteld. Dit is de Regeling Uitkering chroom-6.

Basis Regeling Uitkering chroom-6

De regeling houdt rekening met:

  • de aard van de werkzaamheden;
  • duur van de blootstelling;
  • aard en ernst van de aandoening.

Voor bepaalde aandoeningen is het moment van ziek worden van belang. Ook is rekening gehouden met het feit dat veel aandoeningen meer oorzaken kunnen hebben. Het wetenschappelijke onderzoek van het RIVM vormt hierbij de basis.

Om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gelden bepaalde voorwaarden. Er moet bijvoorbeeld een aanwijzing zijn dat de aandoening is veroorzaakt door werken met chroom-6 op POMS-locaties. Meer informatie over de voorwaarden staat in de Veelgestelde vragen Regeling Uitkering Chroom-6.

Hoogte uitkering

De uitkering aan de (oud-)medewerker bestaat uit 2 delen:

  • Een deel voor immateriële schade (smartengeld).
    De hoogte van de uitkering varieert van € 5.000 tot € 40.000. Dit is afhankelijk van de uitgeoefende functie, de functieduur en de aandoening.
  • Een deel voor materiële schade.
    Dit is een eenmalig vast bedrag van € 3.850. Het geld is bedoeld voor kosten die in verband met de aandoening zijn of worden gemaakt. Zoals ziektekosten die voor eigen rekening blijven, eigen risico en reiskosten.

Samenloop met Coulanceregeling chroom-6

Een aantal mensen heeft al aanspraak gemaakt op de Coulanceregeling chroom-6. Een ontvangen tegemoetkoming op basis van de coulanceregeling, wordt verrekend met het immateriële deel van de Regeling Uitkering chroom-6.

Ook voor nabestaanden

Naast (oud-)medewerkers kunnen ook nabestaanden een beroep doen op de regeling. De (oud-)medewerker moet hiervoor dan wel bij leven een aanvraag hebben ingediend. Dat kan ook een aanvraag zijn voor de Coulanceregeling chroom-6. Is dit niet gebeurd? Dan kunnen de nabestaanden geen aanspraak maken op de uitkering die voor de (oud-)medewerker zou gelden. Zij komen wel in aanmerking voor een aparte uitkering van € 3.850. In bijzondere gevallen is ook ondersteuning mogelijk.

Aanvraag uitkering chroom-6

U vraagt de uitkering aan bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Er is een speciaal telefoonnummer en e-mailadres voor informatie en opvragen van aanvraagformulieren:

Het ABP neemt contact op met (oud-)medewerkers van POMS-locaties die al een tegemoetkoming vanuit de coulanceregeling hebben ontvangen.

Meer informatie over de Regeling Uitkering chroom-6

Meer informatie over de regeling staat in de Veelgestelde vragen Regeling Uitkering Chroom-6. Wordt uw vraag hierin niet (voldoende) beantwoord? Dan kunt u contact opnemen met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP):

Resterend onderzoek RIVM

Het RIVM heeft alleen functies op de POMS-locaties onderzocht. Daarom staat de Regeling Uitkering chroom-6 nu alleen open voor (oud-)medewerkers die daar hebben gewerkt. Of voor hun nabestaanden. Aanvullende onderzoeken richten zich op de gezondheidsrisico’s door het gebruik van chroom-6 op andere defensielocaties en het gebruik van Chemical Agent Resistant Coating (CARC) op de POMS-locaties. Van deze aanvullende onderzoeken zijn de resultaten nog niet bekend. Tot deze bekend zijn, blijft hiervoor de Coulanceregeling chroom-6 bestaan. Naar verwachting worden de aanvullende onderzoeken in 2019 voltooid.