Alle grondstoffen hergebruiken in 2050

De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. In het Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. 

Grondstoffen hergebruiken

De Rijksoverheid werkt nu al samen met burgers en bedrijven aan het verminderen en hergebruiken van afval. Voorbeelden van samenwerkingen zijn:

  • De overheid haalt meer soorten afval op bij mensen thuis.
  • Meer dan 80% van de consumenten zegt vaak of altijd een eigen tas mee te nemen in plaats van een plastic tas uit de winkel.
  • De overheid sluit green deals met bedrijven. In 2015 is bijvoorbeeld gestart met het scheiden van afval op stations en in treinen.

Omdat de vraag naar grondstoffen sterkt toeneemt, werkt de overheid vanaf september 2016 ook aan een recycle-economie voor de toekomst. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.

Overzicht van hoe een hergebruik economie en een circulaire economie eruit zien.

Noodzaak circulaire economie

Een circulaire economie is nodig om 3 redenen:

  • De wereldbevolking groeit en gebruikt steeds meer grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding.
  • Nederland is net als veel Europese landen afhankelijk van andere landen voor sommige grondstoffen. Zoals magnesium uit China.  
  • Het winnen en verbruiken van grondstoffen heeft invloed op het milieu. Het zorgt ook voor meer energieverbruik en de uitstoot van CO2

Hoe ziet een circulaire economie eruit?

In een circulaire economie houden makers van producten bij het ontwerp al rekening met hergebruik. Apparaten worden bijvoorbeeld zo ontworpen, dat ze makkelijker gerepareerd kunnen worden. Verder worden producten en grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. Bijvoorbeeld door plastic te recyclen tot korrels waar weer nieuwe plastic producten van gemaakt worden. In een circulaire economie wordt rekening gehouden met de leefomgeving. Bijvoorbeeld door het voorkomen van zwerfafval op straat en in de natuur.  

Rijksbrede programma Circulaire Economie

In september 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie gestart. In dit programma staat wat nodig is om zuiniger en slimmer met grondstoffen, producten en diensten om te gaan. Bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken samen naar een circulaire economie in 2050. Het Grondstoffenakkoord is het startpunt voor deze samenwerking.

Minder grondstoffen gebruiken in 2030

In 2030 moet Nederland al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel). Op 24 januari 2017 ondertekenden 180 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord. In dit Grondstoffenakkoord staan afspraken tussen de overheid en het bedrijfsleven om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. 

Circulaire economie in 5 bedrijfstakken

5 bedrijfstakken moeten als eerste volledig circulair worden:

Kansrijke projecten voor een circulaire economie

Het kabinet wil dat de Nederlandse economie in 2050 draait op herbruikbare grondstoffen. Hiervoor zijn kansrijke projecten uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma circulaire economie.

Voorbeelden: 

  • Bij de productie van karton en papier komt een natuurlijke lijmstof vrij. Deze geeft bomen hun stevigheid. In de toekomst kan de lijmstof gebruikt worden om bio-asfalt te produceren.
  • In 2025 moet 75% van de nieuwe matrassen gemakkelijk uit elkaar zijn te halen. Ook moeten de materialen herbruikbaar zijn.
  • Overheid en het bedrijfsleven gaan samenwerken om minder plastic afval te maken. Ook moeten zij het overige afval beter herbruikbaar en recyclebaar maken. De samenwerking heet Plastic Pact.  
  • Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat moeten in 2030 circulair werken. Zo moeten nieuwe gebouwen na 2018 energieneutraal zijn. Bij nieuwbouw en herontwikkeling van vastgoed gebruiken we zoveel mogelijk hergebruikte of herbruikbare materialen en grondstoffen.

Hulp voor circulaire ondernemers

Het Versnellingshuis Circulaire Economie is een loket waar ondernemers hulp krijgen om hun circulaire projecten te realiseren. Deze hulp krijgen ze van andere ondernemers, financiers en overheid. Veel ondernemers maken werk van een economie zonder afval en zitten vol goede ideeën. Deze hulp moet ervoor zorgen dat circulaire ondernemers sneller hun plannen kunnen uitvoeren.