Alle grondstoffen hergebruiken in 2050

De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. In het Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. 

Grondstoffen hergebruiken

De Rijksoverheid werkt nu al samen met burgers en bedrijven aan het verminderen en hergebruiken van afval. Voorbeelden van samenwerkingen zijn:

  • De overheid haalt meer soorten afval op bij mensen thuis.
  • Meer dan 80% van de consumenten zegt vaak of altijd een eigen tas mee te nemen in plaats van een plastic tas uit de winkel.
  • De overheid sluit green deals met bedrijven. In 2015 is bijvoorbeeld gestart met het scheiden van afval op stations en in treinen.

Omdat de vraag naar grondstoffen sterkt toeneemt, werkt de overheid vanaf september 2016 ook aan een recycle-economie voor de toekomst. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.

Overzicht van hoe een hergebruik economie en een circulaire economie eruit zien.

Noodzaak circulaire economie

Een circulaire economie is nodig om 3 redenen:

  • De wereldbevolking groeit en gebruikt steeds meer grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding.
  • Nederland is net als veel Europese landen afhankelijk van andere landen voor sommige grondstoffen. Zoals magnesium uit China.  
  • Het winnen en verbruiken van grondstoffen heeft invloed op het milieu. Het zorgt ook voor meer energieverbruik en de uitstoot van CO2

Hoe ziet een circulaire economie eruit?

In een circulaire economie houden makers van producten bij het ontwerp al rekening met hergebruik. Apparaten worden bijvoorbeeld zo ontworpen, dat ze makkelijker gerepareerd kunnen worden. Verder worden producten en grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. Bijvoorbeeld door plastic te recyclen tot korrels waar weer nieuwe plastic producten van gemaakt worden. In een circulaire economie wordt rekening gehouden met de leefomgeving. Bijvoorbeeld door het voorkomen van zwerfafval op straat en in de natuur.  

Rijksbrede programma Circulaire Economie

In september 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie gestart. In dit programma staat wat nodig is om zuiniger en slimmer met grondstoffen, producten en diensten om te gaan. Bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken samen naar een circulaire economie in 2050. Het Grondstoffenakkoord is het startpunt voor deze samenwerking.

Minder grondstoffen gebruiken in 2030

In 2030 moet Nederland al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel). Op 24 januari 2017 ondertekenden 180 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord. In dit Grondstoffenakkoord staan afspraken tussen de overheid en het bedrijfsleven om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. 

Circulaire economie in 5 bedrijfstakken

5 bedrijfstakken moeten als eerste volledig circulair worden: