Beantwoording Kamervragen over loskoppelen van wijken van afvalverbrandingsinstallaties

Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een reactie op motie van het lid Laçin over loskoppelen van wijken van afvalverbrandingsinstallaties.