Transitieagenda Bouw

Transitieagenda voor de bouw- en infrasector  in het kader van het Grondstoffenakkoord om te komen tot een circulaire economie.