Een small wins raamwerk voor transitiemanagement door het ministerie van infrastructuur en waterstaat

Rapport over mogelijkheden voor small wins onderzoek. Small wins kunnen cruciale zaadjes zijn voor maatschappelijke transities.

In dit rapport staan de onderzoeksvragen centraal:

  1. Hoe zijn de verschillende stappen in de small wins methode te operationaliseren in een raamwerk dat beleidsmedewerkers kunnen toepassen?
  2. Welke inzichten biedt de toepassing van dit raamwerk op cases uit de transitie circulaire economie?
  3. Welke inzichten biedt de toepassing van dit raamwerk op cases uit de transitie klimaatadaptatie?
  4. Wat betekenen deze inzichten voor de aanpak van transities door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en welke handelingsperspectieven zijn daaruit af te leiden?

Small wins zijn kleine diepgaande veranderingen met tastbare resultaten voor direct betrokkenen. Met 1 small win is nog geen sprake van een transitie of transformatie maar een reeks van small wins kan leiden tot grootschalige diepgaande transformaties.

In 2017 heeft de leerstoelgroep Bestuurskunde van Wageningen Universiteit een verkennende analyse uitgevoerd naar de betekenis van ‘small wins’ voor de transitieopgaven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In dit vooronderzoek is de transitie naar een circulaire economie als voorbeeld genomen. De resultaten van dat onderzoek zijn weergegeven in het rapport 'Mogelijkheden van de small wins aanpak voor de transitie opgaven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat'..