'De Nederlandse Defensie- en Veiligheid gerelateerde industrie 2012'

Eindrapport van bureau Triarii over onderzoek naar de positie van de Nederlandse Defensie- en Veiligheid gerelateerde industrie. Het onderzoek geeft inzicht in de omvang, kenmerken en positie van deze industrie en haar betekenis voor de economie. Ook laat het rapport zien hoe deze industrie verwacht dat de markt zich in 2012 ontwikkelt en de kansen en bedreigingen daarbij.