Samenwerking tegen bestrijding Covid-19 met digitale middelen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt samen met onder andere RIVM, GGD en externe experts aan digitale middelen in de bestrijding van Covid-19.  Voor CoronaMelder werkt het ministerie samen met RIVM en de GGD’en.

Advies van begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19

De begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 adviseert het ministerie van VWS over de digitale ondersteuning bij de bestrijding van corona. Het is belangrijk dat de mogelijke introductie van digitale middelen zorgvuldig verloopt. De middelen moeten bijvoorbeeld voldoen aan harde eisen op het gebied van informatieveiligheid, privacy, grondrechten, nationale veiligheid en toegankelijkheid. En het gebruik ervan moet vrijwillig zijn.

De begeleidingscommissie kijkt in hoeverre een voorstel voor digitale ondersteuning bijdraagt aan de bestrijding van het coronavirus. En in hoeverre het voorstel voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. In deze begeleidingscommissie zitten zo’n 15 deelnemers met kennis van bijvoorbeeld epidemiologie, virologie, technologie, privacy en veiligheid. De voorzitter van deze begeleidingscommissie is prof. dr. Carl Moons, professor klinische epidemiologie aan de Universiteit Utrecht. Lees meer over de begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 en de deelnemers.

Adviezen begeleidingscommissie

De commissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 brengt adviezen uit over digitale ondersteuning, waaronder CoronaMelder. U vindt ze hieronder:

Advies van taskforces

Daarnaast zijn er twee zogenaamde taskforces aangesteld die adviezen uitbrengen:

  • De Taskforce digitale ondersteuning bestrijding Covid-19 telt 14 experts. Voorzitter: dr. Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid GGD Hollands Midden.
  • De Taskforce gedragswetenschappen telt zeven leden. Voorzitter is prof. Rik Crutzen, professor gedragsverandering & technologie aan de Universiteit Maastricht.

Samenwerkende organisaties

Verder zijn bij het maken, testen en onderhouden van CoronaMelder onder andere deze organisaties nauw betrokken:

  • RIVM
  • GGD GHOR Nederland
  • College voor de rechten van de mens
  • Autoriteit Persoonsgegevens

Deze organisaties hebben geholpen bij het opstellen van de eisen en/of controleren of CoronaMelder aan deze eisen voldoet.