Resultaten CoronaMelder

Hoe helpt de app Coronamelder tegen de verspreiding van het coronavirus? Deze vraag wordt in het doorlopende onderzoek naar de werking van de app beantwoord.

De tussentijdse resultaten van het onderzoek naar de CoronaMelder vindt u in de Factsheet CoronaMelder op CoronaMelder.nl. U kunt deze factsheet downloaden.

Doorlopend onderzoek naar werking

Prof. dr. Wolfgang Ebbers (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) leidt het onderzoek naar CoronaMelder en werkt samen met:

  • GGD GHOR Nederland;
  • het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
  • Nederlandse wetenschappers;
  • onderzoekers uit andere EU-lidstaten.

Daarbij staat de vraag centraal: hoe helpt de app tegen de verspreiding van het coronavirus? Ook onderzoekt het team of er aanpassingen nodig zijn aan de app, de communicatie en het beleid.

Het onderzoek kijkt naar 5 onderwerpen:

  • adoptie, dus hoeveel mensen de app gebruiken; bijvoorbeeld het aantal downloads;
  • gebruik; bijvoorbeeld hoeveel mensen een testafspraak maken na een waarschuwing in de app;
  • direct beoogde effecten; bijvoorbeeld hoe goed mensen de waarschuwingsmeldingen in de app naleven;
  • indirect beoogde effecten; bijvoorbeeld hoe goed de app helpt het aantal besmettingen te verlagen;
  • niet beoogde effecten, bijvoorbeeld het effect van de app op het werk van GGD en huisartsen.

CoronaMelder zelf verzamelt weinig gegevens van gebruikers. Dit komt door de regels voor privacy. Het onderzoek bestaat daarom uit een doorlopende evaluatie met verschillende onderdelen

Eerdere onderzoeken

Ook voordat CoronaMelder beschikbaar was zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar onder meer de werking, veiligheid en privacy van de app.  En naar hoe CoronaMelder past in het bron- en contactonderzoek van GGD GHOR.