Ontwerpbesluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie COVID-19

Dit besluit regelt de verlenging van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie COVID-19 met 3 maanden. Dit betekent dat de app CoronaMelder tot 10 april 2021 inzetbaar blijft.