Securitytest potentiële Corona-apps

KPMG heeft, in opdracht van het ministerie van VWS, onderzoek gedaan naar de technische veiligheid en betrouwbaarheid van de aangeboden corona-apps en achterliggende systemen.