Doel coronavirus-apps

De overheid verwacht dat digitale toepassingen (bijvoorbeeld apps) nuttig zijn voor de volgende fase van de bestrijding van het coronavirus. Daarbij gaat het om digitale ondersteuning van het bron- en contactonderzoek van de GGD. En van bijvoorbeeld vroegtijdige opsporing van besmettingen of medische begeleiding op afstand.

Digitale oplossingen

De overheid heeft in april met een snelle marktconsultatie onder andere gekeken of er al een digitale oplossing is voor de ondersteuning van de GGD bij het opsporen en waarschuwen van contacten van iemand die besmet blijkt te zijn (traceren). De eis is dat een dergelijke app de GGD goed moet ondersteunen. Ook moet de app voldoen aan strenge eisen op het gebied van

  • privacy;
  • informatieveiligheid;
  • grondrechten;
  • nationale veiligheid;
  • toegankelijkheid.

Uit de marktconsultatie is gekomen dat er nog geen traceer-app op alle terreinen goed genoeg is. Daarom wordt nu verder gekeken of onder aansturing van het Rijk een goed werkende oplossing kan worden gemaakt die voldoet aan alle eisen.

Maar er wordt niet alleen gekeken naar een traceer-app. Het werk van de GGD bestaat uit meerdere onderdelen. Daarom is in de marktconsulatie ook gevraagd naar mogelijkheden van een app voor thuisrapportage van gezondheidsklachten. En eventuele andere digitale hulpmiddelen om besmetting met het virus te voorkomen.