Resultaten praktijktest en uitvoeringstoets CoronaMelder

De GGD kan CoronaMelder goed opnemen in het werkproces voor het bron- en contactonderzoek. Dat bleek uit een praktijktest en uitvoeringstoets in 5 GGD-regio’s. De app vindt ook contacten die besmette mensen zich niet herinneren. Of van wie ze de naam niet weten. Zo is CoronaMelder een aanvulling op het bron- en contactonderzoek.

Downloads CoronaMelder en eerste melding

CoronaMelder was op 17 augustus 2020 voor het eerst beschikbaar in de app-stores. Op die dag is de app 460.000 keer gedownload. Op 13 oktober 2020 had de app 2.872.669 downloads.

Op 19 augustus 2020 heeft een besmet persoon voor het eerst via de app anderen gewaarschuwd.

Praktijktest CoronaMelder

Van 17 augustus 2020 tot de landelijke lancering op 10 oktober 2020 van de corona-app konden inwoners van 5 GGD-regio's CoronaMelder testen. CoronaMelder is getest in deze 5 regio's:

 • GGD Drenthe
 • GGD Gelderland-Zuid
 • GGD IJsselland
 • GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • GGD Twente

Doelen praktijktest CoronaMelder

Kijken hoe de werking van de app aansluit bij de manier van werken van de GGD. Dat was het doel van de praktijktest. In de praktijktest werden getest:

 • De werking van de app in de praktijk.
 • De werkbaarheid van de werkprocessen van de GGD rondom de app.
 • De technische werking van de app bij grotere aantallen gebruikers.

Daarnaast kon op basis van de ervaringen in deze testperiode de Helpdesk CoronaMelder ingericht worden en medewerkers hiervan getraind worden, als voorbereiding op de landelijke lancering

Resultaten praktijktest CoronaMelder

Het aantal mensen dat na een melding van CoronaMelder een coronatest heeft gedaan en besmet blijkt te zijn (10,5%) is hoger dan nauwe contacten die na bron- en contactonderzoek corona blijken te hebben (5,8%). Dat blijkt uit de eerste cijfers.

Uitvoeringstoets CoronaMelder

Er was in de 5 regio's ook een uitvoeringstoets. Daarin werd inzicht verzameld in de gevolgen van CoronaMelder.

Doelen uitvoeringstoets CoronaMelder

De uitvoeringstoets bekeek de gevolgen

 • voor de werklast van de GGD’en met CoronaMelder; en
 • voor het testen zonder klachten met CoronaMelder.

Resultaten uitvoeringstoets CoronaMelder

 • GGD’en staan positief kritisch tegenover CoronaMelder als aanvulling op de reguliere bron- en contactonderzoek.
 • Onduidelijkheid over testen na een notificatie, maar zonder klachten, verminderde het draagvlak om CoronaMelder te gebruiken.
 • Vanwege de schaarse testcapaciteit werd het onderdeel ‘testen zonder klachten’ na notificatie stopgezet.
 • Een e-learning module heeft de werkzaamheden voor de GGD-medewerkers die het bron-en contactonderzoek in de testregio’s deden vergemakkelijkt.
 • De aanvullende taken in het reguliere bron- en contactonderzoek vanwege CoronaMelder blijken goed uitvoerbaar en lijken weinig extra tijd te kosten.
 • Er moest meer bekendheid gegevenworden aan de Helpdesk CoronaMelder.
 • Bron- en contactonderzoek-medewerkers worden minder belast met inzet CoronaMelder.
 • Er zijn meer geteste coronagevallen na een melding van de app.
 • Besmette personen waarschuwen anderen via CoronaMelder.

Lees in de Kamerbrief over de landelijke introductie van CoronaMelder wat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gedaan naar aanleiding van de resultaten van de uitvoeringstoets.