Proces coronavirus-apps

De overheid bekijkt hoe digitale middelen gebruikt kunnen worden bij de bestrijding van het coronavirus. Bijvoorbeeld apps die de GGD helpen om contacten van coronapatiënten op te kunnen sporen. De overheid werkt hiervoor samen met externe experts.

Proces voor digitale oplossingen

Nu de maatregelen tegen de verspreiding van het virus stapsgewijs versoepeld worden, wil het kabinet de verspreiding van het virus zo beperkt mogelijk houden. En kijkt daarom of onder aansturing van de overheid oplossingen kunnen worden gemaakt die de GGD helpen en die voldoen aan alle eisen.

Dit proces gaat in 4 gelijktijdige stappen:

  1. De GGD geeft duidelijke eisen voor digitale ondersteuning die ze bij hun werk nodig hebben.
  2. De juiste mensen samenbrengen om te komen tot veilige, open source software
  3. Aandacht voor bescherming van informatieveiligheid, privacy, grondrechten en nationale veiligheid
  4. Uitzoeken wat voor oplossing past bij mensen in Nederland, zodat de oplossingen ook worden gebruikt.

Deze 4 stappen worden vormgegeven in verschillende taskforces, een begeleidingscommissie en bouwteam.

Het werk van de GGD bestaat uit meerdere onderdelen. Het kan dan ook nodig zijn om op meerdere onderdelen een digitale oplossing te bedenken.

Eerste versie traceer-app

Als eerste werkt de overheid aan een traceer-app voor digitale ondersteuning van het contactonderzoek van de GGD. Hiervoor wordt momenteel gewerkt aan een eerste versie (proof of concept) Die versie moet een werkende toepassing zijn die op kleine schaal getest kan worden. Het doel is om te tonen hoe een app eruit zou kunnen zien en hoe het werkt.

Deze testversie zal naar verwachting eind mei klaar zijn.

Tussenresultaten

Voor de eerste versie van de traceer-app klaar is, zal de overheid nog tussenresultaten publiceren. Die zijn dan nog niet af. En voldoen dan ook nog niet aan alle eisen. Dat doet de overheid in alle openheid om niet alleen te laten zien hoe de ontwikkeling gaat. Maar ook om de kennis en ervaring van iedereen die mee wil doen actief te gebruiken. In de week van 11 mei zal bekend worden waar de tussenresultaten worden gepubliceerd.

Externe experts

De digitale toepassing wordt gemaakt door de overheid en aangevuld met externe deskundigen. Zij hebben veel ervaring met het ontwikkelen, testen en beheren van digitale toepassingen. Deze betrokken experts onderzoeken momenteel alle beschikbare broncodes. ook die van de deelnemers aan de appathon, en werken toe naar een tussenresultaat waarop verder gebouwd kan worden. Als wordt besloten op een specifieke broncode verder te bouwen dan zal het eerste bouwteam wellicht worden uitgebreid met experts die deze broncode kennen. Dat kunnen experts zijn uit de groep van eerdere deelnemers, of van daarbuiten.

De volgende externe experts nemen deel aan het team:

  • Dirk-Willem van Gulik (Backend)
  • Edo Plantinga  (Open source community management)
  • Hugo Visser (Ontwikkelaar Android)
  • Ivo Jansch (Technisch architect)
  • Jelle Prins, Jasper Hauser, Emiel Janson en Joris Leker (Design)

Begeleidingscommissie

Er is een begeleidingscommissie voor adviezen over digitale ondersteuning bij de bestrijding van Covid-19. In deze begeleidingscommissie zitten verschillende deelnemers met kennis van bijvoorbeeld epidemiologie, virologie, technologie, privacy en veiligheid.

Thuisrapportage-app

Naast een traceer-app kan ook thuisrapportage de GGD en het RIVM helpen. Bijvoorbeeld om snel een toename van coronabesmettingen te ontdekken. Ook hiervoor komt een programma van eisen.