Hoe wordt CoronaMelder getest voordat deze beschikbaar wordt?

CoronaMelder wordt uitgebreid getest voor, tijdens en na de lancering. Zo controleert de overheid bijvoorbeeld of de app aan alle privacyeisen voldoet, of de app doet wat de overheid belooft en of de app gebruiksvriendelijk is.

De overheid test CoronaMelder op verschillende manieren:

 • Gebruikersgericht ontwerp
  Sinds de start van de ontwikkeling van CoronaMelder (half april 2020) vinden er wekelijks gebruikersonderzoeken plaats. Verschillende conceptversies van de app zijn op deze manier met ongeveer 80 gebruikers uitgebreid getest. Zo willen we een gebruiksvriendelijke en toegankelijke app maken. Daarnaast hebben ook een aantal grotere, kwantitatieve onderzoeken plaatsgevonden. Al honderden Nederlanders hebben meegeholpen in de ontwikkeling van CoronaMelder.
 • Terugkerende testen
  Het bouwteam test CoronaMelder en de achterliggende systemen op een groot aantal momenten tijdens de bouw. Na lancering van CoronaMelder gaan ze hiermee door. Nu conceptversies van de app beschikbaar zijn, geeft het bouwteam steeds meer mensen toegang. Zij kunnen hun mening en waarnemingen direct met het bouwteam delen.
 • Technische test
  Op maandag 8 juni 2020 vond een technische test van CoronaMelder plaats het Nationaal Trainings Centrum (NTC) in Vught. Militairen hielpen bij het testen van de Bluetooth-verbindingen en hoe goed de afstand en duur van een contact met een andere telefoon met CoronaMelder werden gemeten.
 • Grote gebruikerstest door Universiteit Twente  
  26 en 29 juni 2020 testten 30 mensen, jong en oud, de hele cyclus van CoronaMelder: het downloaden ervan, het bijhouden van contacten, het melden van een besmetting met het coronavirus na een coronatest, enzovoorts. Deze gebruikerstest geldt als acceptatietest voor de veldtest die begin juli heeft plaatsgevonden. De test vindt plaats in samenwerking met Universiteit Twente.
 • Grootschalige veldtest
  In de periode van 1 tot en met 10 juli is in Twente een veldtest gehouden met maximaal 1500 mensen. Daarnaast hebben 500 mensen uit heel Nederland meegedaan. Zij hebben CoronaMelder een aantal dagen getest in de normale thuissituatie en op de eigen telefoon.
 • Toegankelijkheidstests
  Daarnaast beoordeelt een extern bureau in hoeverre we aan algemene standaarden en richtlijnen op het gebied van digitale toegankelijkheid voldoen (WCAG).
 • PIA en penetratietest
  Tot slot wordt een DPIA (data protection impact assessment) opgesteld en besproken met de Autoriteit Persoonsgegevens en voert het bouwteam een penetratietest uit.