Ondernemers, organisatoren en het coronatoegangsbewijs

Ondernemers en organisatoren hebben te maken met het coronatoegangsbewijs. Hieronder staan de regels over het coronatoegangsbewijs. 

 • Informeer uw bezoekers over de inzet van coronatoegangsbewijzen. Gebruik de toolkit met communicatiemiddelen voor ondernemers en organisatoren.
 • Met CoronaCheck Scanner controleert u de geldigheid van het coronatoegangsbewijs van de bezoeker. En of de gegevens op uw scherm hetzelfde zijn als op het identiteitsbewijs van de bezoeker. 

In welke situatie coronatoegangsbewijs controleren

Het gebruik van het coronatoegangsbewijs is op dit moment verplicht in de sportsector. Het is dus niet toegestaan om alternatieve regels toe te passen, door bijvoorbeeld te werken met afstandsnormen. 

Als het coronatoegangsbewijs gebruikt wordt in de daarvoor bestemde sectoren, dan is dat in lijn met de geldende wet- en regelgeving.

Controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs is dus niet in strijd met de AVG of andere wet- en regelgeving in Nederland.

Vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testen voor toegang

Uw bezoekers kunnen de volgende coronabewijzen gebruiken voor toegang:

Bezoekers kunnen deze 3 mogelijkheden tonen via CoronaCheck.

Controle van coronatoegangsbewijs, identiteitsbewijs en gezondheidscheck

Om toegang te krijgen tot deze gelegenheden dient de ondernemer of organisator het coronatoegangsbewijs te scannen en het identiteitsbewijs van de bezoeker te vergelijken met de gegevens van de scan.

Ondernemers en organisatoren moeten deelnemers de gelegenheid bieden om hun contactgegevens achter te laten voor het bron- en contactonderzoek. Daarnaast moet vooraf de gezondheidscheck uitgevoerd worden. Aan een persoon mag toegang verleend worden als:

 • de scanner groen kleurt;
 • het identiteitsbewijs overeenkomt; en
 • de bezoeker geen corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft.

Bij elk bezoek opnieuw controle

U moet bij elk bezoek opnieuw het coronatoegangsbewijs (en id-bewijs) controleren. Een coronatoegangsbewijs kan namelijk verlopen. Na een negatieve coronatest is het coronatoegangsbewijs bijvoorbeeld maar 24 uur geldig. Omdat privacy belangrijk is, kunnen controleurs niet zien hoe een gast een coronatoegangsbewijs kreeg.

Verantwoordelijkheid controle bij (zaal)verhuur

Bent u verantwoordelijk voor het toelaten van publiek tot een plaats? Dan bent u ook verantwoordelijk voor de controle van het coronatoegangsbewijs. Dat kan de beheerder of eigenaar van de locatie zijn. Maar dat kan ook de huurder zijn.

Bezoekers naar binnen bij groen scherm

Een coronatoegangsbewijs-controle gebeurt door met de CoronaCheck Scanner-app de QR-code van het coronatoegangsbewijs te scannen (deze kan zowel op papier als digitaal getoond worden).

Bij groen scherm: controle legitimatiebewijs

Bij een groen scherm volgt een controle van het legitimatiebewijs en eventueel van het toegangskaartje of de reservering. Daarna mag de bezoeker toegelaten worden.

Bij rood scherm: bezoeker niet naar binnen

Bij een rood scherm mag de bezoeker niet toegelaten worden. Indien de controle niet aan deur heeft plaatsgevonden, dient de bezoekers gevraagd te worden de locatie te verlaten.

CoronaCheck Scanner-app voor de controle van bezoekers

Om het coronabewijs van uw bezoekers te kunnen scannen, heeft u de CoronaCheck Scanner-app nodig. Medewerkers kunnen de CoronaCheck Scanner-app downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android). Daarmee kunnen zij bij de ingang de QR-codes van bezoekers scannen.

Gebruik de app op iPhones of Android-telefoons

CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig en een powerbank om de telefoon tussentijds op te laden.

Bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor kun je demo QR-codes gebruiken die op onderstaande website vermeld staan.

Niet continu internet nodig

Het scannen aan de deur kan zonder internet. Wel heeft u minimaal 1 keer per dag internetverbinding nodig om een configuratie van de app op te halen.

Alle informatie over het gebruik van CoronaCheck Scanner vindt u op CoronaCheck.nl

Mensen uitgezonderd van coronatoegangsbewijzen

 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven voor toegang geen coronatoegangsbewijs te tonen. Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar worden wel dringend geadviseerd voorafgaand aan de activiteit een zelftest af te nemen.
 • Vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

Coronatoegangsbewijs bij open evenementen

Bij open evenementen is een coronatoegangsbewijs nodig. Bijvoorbeeld bij een marathon (met professionele sporters). De organisator en de gemeente zorgen er samen voor dat deze regels op de juiste manier worden toegepast.

Bij georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar, zoals sinterklaasintochten, is geen coronatoegangsbewijs verplicht. Ook voor begeleiders van kinderen is het niet nodig om een coronatoegangsbewijs te laten zien.  

Coronatoegangsbewijzen bij besloten plaatsen

Voor een besloten plaats kan een coronatoegangsbewijs onder voorwaarden worden gebruikt. Of dit een optie is, kan per situatie verschillen.

Een besloten plaats is alleen toegankelijk voor mensen die daar gewoonlijk gebruik van maken. Bijvoorbeeld een bedrijf of kantoor dat toegankelijk is voor de mensen die er werken. Soms kunnen daar ook andere mensen komen zoals een leverancier, onderhoudsmonteur of een klant die het kantoor bezoekt, maar de plaats staat niet voor iedereen open. 

Een ondernemer of vereniging kan onder strikte voorwaarden aan klanten en bezoekers een coronatoegangsbewijs vragen op een besloten plaats. Bij die voorwaarden moet gedacht worden aan toetsing aan grondrechten en voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voorwaarden voor de inzet van coronatoegangsbewijzen bij besloten plaatsen

Overweegt u om het coronatoegangsbewijs voor toegang van klanten of bezoekers tot een besloten plaats te hanteren? Dan moet u het gebruik ervan aan een aantal voorwaarden toetsen. U dient als ondernemer of vereniging zelf deze afweging te maken.

 1. U dient na te gaan of daadwerkelijk sprake is van een besloten plaats. 
 2. De inzet van het coronatoegangsbewijs moet een legitiem doel dienen, zoals de bescherming van volksgezondheid. Ook dient de inzet ervan in verhouding te staan tot dit gewenste doel. Het vragen van een coronatoegangsbewijs raakt namelijk aan de persoonlijke levenssfeer, het recht op lichamelijke integriteit en het recht op gelijke behandeling.
 3. Het moet noodzakelijk zijn vanwege het besmettingsrisico. Hiervan kan sprake zijn als een grotere groep mensen voor langere tijd dicht bij elkaar is of wanneer er kwetsbare mensen aanwezig zijn (bijvoorbeeld mensen met een immuundeficiëntie). 
 4. Er zijn geen andere minder vergaande alternatieven waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt. Denk dan bijvoorbeeld aan voldoende afstand houden binnen de besloten plaats, (klant)bezoek spreiden en het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 5. De bezoeker of klant heeft voorafgaand aan het tonen van het coronatoegangsbewijs uitdrukkelijk, in vrijheid en aantoonbaar toestemming gegeven voor het gebruik van dit bewijs.

Coronatoegangsbewijzen bij publieke plaatsen

Een publieke plaats is voor iedereen open. Een voorbeeld hiervan is een sportschool. Hier kan een beheerder zijn en soms moet u lid zijn of toegang betalen, maar in principe is deze ruimte open voor alle bezoekers en kan iedereen aan de voorwaarden voor toegang (zoals lidmaatschap of toegangsprijs) voldoen. Publiek heeft hier dus niet de betekenis van ‘toeschouwer’ zoals bij een voorstelling, maar van een open groep personen. Voor het bezoeken van publieke plaatsen in de sector sport is een coronatoegangsbewijs verplicht.  

Contact voor ondernemers

Voor vragen over de CoronaCheck Scanner: 0800-1421 (gratis). Of als u vanuit het buitenland belt: +31 70 750 37 20. Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur

Ondernemers kunnen met vragen over corona terecht bij de branchevereniging of de website www.kvk.nl/corona.