Aansluiting op CoronaCheck voor aanbieders testen

Met CoronaCheck kunnen mensen reizen binnen de EU of bij evenementen een coronabewijs laten zien. Bent u een aanbieder van coronatesten en wilt u zich aansluiten bij CoronaCheck? Dat kan als u aan de voorwaarden voor testaanbieders voldoet.

Wettelijke eisen voor testaanbieders

U moet als testaanbieder voldoen aan de volgende wettelijke eisen:

Voldoet u aan deze 2 eisen? Dan kunt u onderstaande 7 stappen doorlopen. 

In 7 stappen naar aansluiting CoronaCheck

Stap 1: Voorbereiden op aansluiting

PKIoverheid-certificaten

Als u zich wilt aansluiten op de productie-omgeving van CoronaCheck, bent u verplicht om 2 PKIoverheid-certificaten te hebben. Dit moeten andere certificaten zijn dan de certificaten die u gebruikt voor de test- en acceptatieomgeving. U mag op de test- en acceptatieomgeving niet-PKIoverheid-certificaten gebruiken.

Stap 2: Aanmelden CoronaCheck

Vul het aanmeldformulier 'Aansluiten op CoronaCheck' in. Na aanmelding neemt één van de aansluitcoördinatoren binnen 2 werkdagen contact met u op.

Stap 3: Intakegesprek met aansluitcoördinator  

De aansluitcoördinator maakt met u een afspraak voor een intakesprek in Den Haag. Uw rechtsgeldig vertegenwoordiger en uw contactpersoon voor het aansluitproces moeten hierbij aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek:

 • bespreekt u samen waarom u precies wilt aansluiten op CoronaCheck;
 • bespreekt u samen het vervolg van de aansluitprocedure;  
 • bespreekt u samen de aansluiteisen en het aan te leveren bewijsmateriaal;
 • controleert de aansluitcoördinator de gegevens uit uw aanmelding;
 • stelt de aansluitcoördinator de identiteit van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de aanbieder van de coronatesten vast;
 • ondertekent de rechtsgeldige vertegenwoordiger de aansluitvoorwaarden.

Stap 4: Compleet maken dossier 

U bent klaar om aan de slag te gaan met uw aansluiting. De aansluitcoördinator vraagt u daarnaast om ondersteunende bewijsstukken aan te leveren waarmee u aantoont te voldoen aan de normen voor informatiebeveiliging en privacybescherming. Deze stukken kunt u plaatsen in een persoonlijke map in de samenwerkruimte van de Rijksoverheid.

Stap 5: Ontwikkelen en testen aansluiting op CoronaCheck

 • Ontwikkel uw technische aansluiting (API) op CoronaCheck.
 • Test de aansluiting in de testomgeving van CoronaCheck. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt hiervoor testdata, testscenario's en een testscript beschikbaar via GitHub. 
 • Laat de aansluitcoördinator weten dat u klaar bent met ontwikkelen en testen van uw aansluiting. De aansluitcoördinator maakt een afspraak om uw aansluiting te laten goedkeuren. Het ministerie van VWS kan uw aansluiting pas beoordelen als uw dossier compleet is (stap 4).

Stap 6: Beoordelen aansluiting op CoronaCheck

Het ministerie van VWS beoordeelt in 2 stappen uw aansluiting:

 • beoordeling van de bewijsstukken voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
 • beoordeling van de technische werking van uw aansluiting.

Bekijk het overzicht van de beoordelingsprocedure voor testaanbieders voor meer informatie.

Stap 7: Goedkeuren aansluiting op CoronaCheck

Het ministerie van VWS keurt uw aansluiting goed en bevestigt dat u uw aansluiting mag gebruiken. U mag vanaf nu ophaalcodes uitgeven voor gebruik in CoronaCheck.

Voldoet u niet aan de aansluiteisen? Dan stopt de procedure. Het ministerie van VWS behandelt uw aanvraag met zorg.

Kosten aansluitprocedure CoronaCheck

U betaalt niets voor de aansluiting op en het gebruik van CoronaCheck. U betaalt als testaanbieder wel zelf de kosten voor implementatie van de koppeling.

Start uw aanvraag

Start uw aanvraag (ook via Stap 2) via het aanmeldformulier 'Aansluiten op CoronaCheck'.

Vragen over aansluiten op CoronaCheck

Heeft u vragen over de aansluiting op CoronaCheck? Kijk dan eerst of uw vraag op de pagina met vragen en antwoorden staat. Zo niet? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar aansluiten@coronacheck.nl.

Wilt u bij de ontwikkeling van uw aansluiting samenwerken met andere testaanbieders? Kijk dan ook in de Code for NL-community voor de mogelijkheden.