Aangekondigde coronamaatregelen

De meeste nieuwe regels vallen onder de tijdelijke coronawet. Na een persconferentie praat de Tweede Kamer hier nog over. Daarna kunnen de regels ingaan. Hier vindt u regels die nog niet zijn ingegaan.

Voorgenomen maatregelen langere termijn

Het kabinet bereidt maatregelen voor de langere termijn voor. De Tweede Kamer heeft hiervoor een aantal wetsvoorstellen in behandeling. Op dit moment laat het aantal besmettingen en de druk op de zorg het niet toe deze maatregelen in te zetten. In januari 2022 wordt hierover doorgepraat en worden besluiten genomen.  

2G-coronatoegangsbewijs

Op dit moment geldt een 3G-coronatoegangsbewijs (3G-CTB) voor bepaalde sectoren. Met het voorgenomen 2G-beleid is het mogelijk voor bepaalde locaties een 2G-CTB te verplichten. Dit kan zijn bij omgevingen met een hoog risico. Bijvoorbeeld:

  • in de cultuursector;
  • in de horeca;
  • bij evenementen;
  • in niet-essentiële dienstverlening, zoals pretparken en dierentuinen. 

Het wetsvoorstel om dit mogelijk te maken ligt in de Tweede Kamer.

Coronatoegangsbewijs voor toegang tot arbeidsplaats

Ongeveer 9% van de besmettingen vindt plaats op de werkvloer. Daarom wil het kabinet het mogelijk maken om het coronatoegangsbewijs op de werkvloer in te zetten. In januari bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet verbreding inzet CTB’s’. Komt het wetsvoorstel er door? Dan is het coronatoegangsbewijs voor werknemers verplicht in sectoren waar ook bezoekers een CBT nodig hebben. Bijvoorbeeld horeca, cultuur en niet-essentiële winkels.

Daarnaast wil het kabinet ook dat er een toegangsbewijsplicht voor werknemers komt op werkplekken waar het risico op besmettingen hoog is. Welke werkplekken dat precies zijn en wanneer de coronatoegangsbewijsplicht in gaat, wordt later bepaald via ministeriële regelingen.

Coronatoegangsbewijs voor niet-essentiële winkels en niet-essentiële dienstverlening

Het kabinet heeft een voorstel gedaan om een coronatoegangsbewijs te kunnen vragen in:

  • de niet-essentiële detailhandel;
  • en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen. 

De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met dit voorstel. Dit maakt het mogelijk om deze maatregel in de toekomst te gebruiken.

Coronatoegangsbewijs in middelbaar beroeps- en hoger onderwijs

Het onderwijs is een plek met mogelijk veel besmettingen. Zijn er verdere maatregelen nodig om verspreiding van het virus te beperken? Dan betekent dit misschien dat het onderwijs weer digitaal moet.

Onderwijs moet zoveel mogelijk fysiek plaatsvinden. Stijgt in het onderwijs het aantal besmettingen? Dan is het misschien nodig om een CTB in te zetten in:

  • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
  • het hoger onderwijs (ho).

In januari bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken.