Aansluiten CoronaCheck voor aanbieders testen

Met CoronaCheck kunnen bezoekers van sociale, culturele en sportieve locaties aantonen dat ze negatief getest zijn op corona. Of dat ze volledig gevaccineerd of recent hersteld zijn van corona. Vanaf 1 juli 2021 kunnen mensen CoronaCheck ook gebruiken om te reizen naar andere EU-lidstaten. Voor een negatieve coronatest die mensen via CoronaCheck willen laten zien, kunnen ze alleen terecht bij een testaanbieder die aangesloten is bij CoronaCheck. U kunt zich als aanbieder van coronatesten ook aansluiten bij CoronaCheck als u aan de voorwaarden voldoet.

Zaken regelen voor aansluiting CoronaCheck

Voor u zich kunt aansluiten bij CoronaCheck moet u eerst de volgende zaken regelen:

In 7 stappen naar aansluiting CoronaCheck

Stap 1: Voorbereiden op aansluiting

PKIoverheid-certificaten

Als u zich wilt aansluiten op de productie-omgeving van CoronaCheck, bent u verplicht om 2 PKIoverheid-certificaten te hebben. Dit moeten andere certificaten zijn dan de certificaten die u gebruikt voor de test- en acceptatieomgeving. U mag op de test- en acceptatieomgeving niet-PKIoverheid-certificaten gebruiken.

Stap 2: Aanmelden CoronaCheck

Vul het aanmeldformulier 'Aansluiten op CoronaCheck' in. Na aanmelding neemt één van de aansluitcoördinatoren binnen 2 werkdagen contact met u op.

Stap 3: Intakegesprek met aansluitcoördinator  

De aansluitcoördinator maakt met u een afspraak en ontvangt u op locatie voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek:

 • bespreekt u samen het vervolg van de aansluitprocedure;  
 • bespreekt u samen de aansluiteisen en het aan te leveren bewijsmateriaal;
 • bespreekt u samen de juridische contractstructuur;
 • stelt de aansluitcoördinator de identiteit van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de aanbieder van de coronatesten vast;
 • ondertekent de rechtsgeldige vertegenwoordiger de aansluitvoorwaarden en de overeenkomst om de ondertekeningsfunctionaliteit van CoronaCheck te gebruiken.

Stap 4: Compleet maken dossier 

U bent klaar om aan de slag te gaan met uw aansluiting. De aansluitcoördinator vraagt u daarnaast de volgende informatie aan te leveren:

 • ondersteunende bewijsstukken waarmee u aantoont te voldoen aan de normen voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
 • de 2 PKIoverheid-certificaten waarmee u aansluit op de productieomgeving.

Stap 5: Ontwikkelen en testen aansluiting op CoronaCheck

 • Ontwikkel de aansluiting van uw webdienst op Coronacheck.
 • Test de aansluiting in de testomgeving van CoronaCheck. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt hiervoor testdata, testscenario's en een testscript beschikbaar via GitHub. 
 • Laat de aansluitcoördinator weten dat u klaar bent met ontwikkelen en testen van uw aansluiting. De aansluitcoördinator maakt een afspraak om uw aansluiting te laten goedkeuren. Het Ministerie van VWS kan uw aansluiting pas beoordelen als uw dossier compleet is (stap 4).

Stap 6: Beoordelen aansluiting op CoronaCheck

Het Ministerie van VWS beoordeelt in 3 stappen uw aansluiting:

 • beoordeling van de bewijsstukken voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
 • beoordeling van de technische werking van uw aansluiting;
 • beoordeling of u testuitslagen veilig deelt, de verplichte widget voor het verstrekken van ophaalcodes toepast en de verplichte tekst voor de verificatiecode gebruikt.

U krijg als dat nodig is de ruimte om verbeteringen te doen en/of aanvullend bewijsmateriaal aan te leveren.

Stap 7: Goedkeuren aansluiting op CoronaCheck

Het Ministerie van VWS keurt uw aansluiting goed en bevestigt dat u uw aansluiting mag gebruiken. U mag vanaf nu ophaalcodes uitgeven voor gebruik in CoronaCheck.

Voldoet u niet aan de aansluiteisen? Dan stopt de procedure. Het Ministerie van VWS behandelt uw aanvraag met zorg.

Kosten aansluitprocedure CoronaCheck

U betaalt niets voor de aansluiting op en het gebruik van CoronaCheck. U betaalt als testaanbieder wel zelf de kosten voor implementatie van de koppeling.

Start uw aanvraag

Start uw aanvraag (ook via Stap 2) via het aanmeldformulier 'Aansluiten op CoronaCheck'.

Vragen over aansluiten op CoronaCheck

Heeft u vragen over de aansluiting op CoronaCheck? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar aansluiten@coronacheck.nl.