Fieldlab Cafés

Kunnen cafés en kroegen op termijn op een veilige en verantwoorde manier open? Praktijktesten in Utrecht helpen bij het beantwoorden van die vraag. Het doel is te onderzoeken in hoeverre mensen zich aan de coronamaatregelen houden.

Organisatie Fieldlab Cafés

Deze praktijktesten worden georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gemeente Utrecht, de GGD regio Utrecht, Koninklijke Horeca Nederland, de Horeca Alliantie en TNO.

Manier van testen

Fieldlab Cafés zijn praktijktesten, opgezet door horecabrancheorganisaties, wetenschap en de Rijksoverheid. Tijdens de Fieldlab cafés bekijken onderzoekers van TNO of gasten en personeel van het café zich houden aan de coronamaatregelen. En hoe ze dat doen. De praktijktesten hebben als doel gegevens te verzamelen over het gedrag van bezoekers en personeel. Onderzoekers bekijken:

 • de onderlinge contactmomenten (afstand, duur en met aantal verschillende personen);
 • de naleving van verschillende coronaregels;
 • de hoeveelheid toegevoerde verse lucht (op basis van CO2-concentratie in de cafés).

Start Fieldlab Cafés

Fieldlab Cafés start op woensdag 14 april 2021 en duurt tot en met zaterdag 17 april 2021.

Locatie Fieldlab Cafés

Fieldlab Cafés zijn in de binnenstad van Utrecht bij 5 cafés: Hofman, de Beurs, Ubica, Vinvin en ’t Oude Pierement. Er is gekozen voor 1 stad vanwege de veiligheid, bereikbaarheid en praktische uitvoerbaarheid. De sector (KHN, Horeca Alliantie) hebben deze cafés samen met de Gemeente Utrecht en GGD Utrecht gekozen.

Coronamaatregelen en Fieldlab Cafés

Het belangrijkste doel van de praktijktesten is om het gedrag van personeel en van gasten in kaart te brengen. Hoe gaan zij om met de coronaregels? Op die manier krijgen onderzoekers extra inzichten hoe de cafés straks verantwoord en veilig open kunnen.

Voorwaarden deelname Fieldlab Cafés

Voor gasten en medewerkers gelden de volgende voorwaarden:

 • Toegang is alleen mogelijk met een negatief testbewijs. Iedereen moet vooraf een coronatest gedaan hebben om (zoveel mogelijk) uit te sluiten dat zij het coronavirus hebben.  Dit kan bij de XL teststraat van de GGD regio Utrecht, locatie Jaarbeurs.
 • Voor de gasten geldt bovendien dat ze moeten reserveren om aan het Fieldlab Cafés mee te kunnen doen.

Deelnemen aan Fieldlab Cafés

Wilt u meedoen aan deze praktijktesten? U kunt vanaf woensdag 7 april een tijdslot reserveren voor de praktijktesten via Fieldlabcafes.nl.

Resultaten Fieldlab Cafés

TNO verwacht 4 weken na de praktijkexperimenten de rapportage klaar te hebben. In deze rapportage zullen de resultaten van het onderzoek feitelijk en zonder waardeoordeel worden weergegeven. Met deze analyses doen de betrokken partijen kennis op over hoe gasten en personeel zich in verschillende situaties gedragen.

Betrokkenen Fieldlab Cafés

Fieldlab Cafés zijn opgezet door horecabrancheorganisaties, wetenschap en overheid. Ze worden georganiseerd door:

 • Rijksoverheid (EZK)
 • Gemeente Utrecht
 • GGD regio Utrecht
 • Koninklijke Horeca Nederland
 • Horeca Alliantie
 • TNO