Fieldlab Cafés

Tussen 14 en 17 april 2021 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een aantal  prakijktesten gedaan  met cafés en kroegen in Utrecht. Hierbij kreeg het ministerie hulp van veel anderen, waaronder onderzoeksorganisatie TNO. Het doel van deze zogenoemde Fieldlab Cafés is om te zien in hoeverre bezoekers en personeel zich aan de coronamaatregelen houden.

Resultaten Fieldlab Cafés

TNO verwacht binnenkort de rapportage klaar te hebben. In deze rapportage zullen de resultaten van het onderzoek feitelijk en zonder waardeoordeel worden weergegeven. Met deze analyses doen de betrokken partijen kennis op over hoe gasten en personeel zich in verschillende situaties gedragen.

Manier van testen

Fieldlab Cafés waren praktijktesten, opgezet door horecabrancheorganisaties, wetenschap en de Rijksoverheid. Tijdens de Fieldlab cafés bekijken onderzoekers van TNO of gasten en personeel van het café zich houden aan de coronamaatregelen. En hoe ze dat doen. De praktijktesten hebben als doel gegevens te verzamelen over het gedrag van bezoekers en personeel. Onderzoekers bekijken:

  • de onderlinge contactmomenten (afstand, duur en met aantal verschillende personen);
  • de naleving van verschillende coronaregels;
  • de hoeveelheid toegevoerde verse lucht (op basis van CO2-concentratie in de cafés).

Coronamaatregelen en Fieldlab Cafés

Het belangrijkste doel van de praktijktesten is om het gedrag van personeel en van gasten in kaart te brengen. Hoe gaan zij om met de coronaregels? Op die manier krijgen onderzoekers extra inzichten hoe de cafés straks verantwoord en veilig open kunnen.

Organisatie Fieldlab Cafés

Fieldlab Cafés zijn opgezet door horecabrancheorganisaties, wetenschap en overheid. Ze worden georganiseerd door:

  • Rijksoverheid (ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
  • Gemeente Utrecht
  • GGD-regio Utrecht
  • Koninklijke Horeca Nederland
  • Horeca Alliantie
  • TNO

Locatie Fieldlab Cafés

Fieldlab Cafés waren in de binnenstad van Utrecht bij 5 cafés: Hofman, de Beurs, Ubica, Vinvin en ’t Oude Pierement. Er is gekozen voor 1 stad vanwege de veiligheid, bereikbaarheid en praktische uitvoerbaarheid. De sector (KHN, Horeca Alliantie) hebben deze cafés samen met de Gemeente Utrecht en GGD Utrecht gekozen.