Fieldlab-evenementen

In het voorjaar van 2021 zijn er verschillende praktijktesten met zogenaamde Fieldlab-evenementen. Het doel hiervan is leren over het gedrag van grote groepen bezoekers van verschillende soorten evenementen. En manieren vinden om mensen op een zo veilig mogelijke manier bij elkaar te laten komen, zodat het coronavirus zich niet verder kan verspreiden.

Testen met strenge eisen

De zogenaamde Fieldlab-evenementen mogen alleen doorgaan onder strenge voorwaarden. Bijvoorbeeld dat alle bezoekers voor en na het evenement een coronatest doen. De organisatie en de gemeente maken afspraken over de eisen die voor ieder evenement gelden.

Verschil fieldlabs en pilots

Het doel van de Fieldlab-evenementen is leren over het gedrag van bezoekers. Tegelijkertijd lopen er ook pilots met Testen voor toegang. Daarmee kijkt de overheid hoe de inzet van testbewijzen zou kunnen werken.

Testevenementen in de eerste fase

De Fieldlab-evenementen begonnen in februari 2021 met een fase van kleine evenementen. Er waren toen onder andere:

 • een zakelijk seminar met 500 bezoekers;
 • een theatervoorstelling met 500 bezoekers;
 • voetbalwedstrijden (1.500 bezoekers); en
 • concerten (1.500 bezoekers).

In de tweede fase gaat het om evenementen met meer bezoekers.

Fieldlab-evenementen in de 2e fase

Onder strenge voorwaarden zijn de volgende praktijktesten toegestaan:

Fieldlab-evenementen per datum, met hun plaats en aantal bezoekers.
Datum Soort evenement Naam evenement Plaats Aantal bezoekers/ deelnemers
27 maart Outdoor actief Voetbalwedstrijd: WK Interland Amsterdam 5.000
15 april Indoor popconcert 3FM Awards Utrecht 1.500
7 mei Concert BackToLive Den Bosch 3.500
8 mei Outdoor sportwedstrijd Mudmasters Haarlemmermeer 9.000
14 mei Indoor concert Residentie Orkest in Zuiderstrandtheater Den Haag 1.000
15 mei Nachtclub Clubs Amsterdam Amsterdam 1.000
16 mei Sportwedstrijd Marathon Enschede, Vliegveld Twente 5.000
20 mei Beurs Summit Utrecht 3.000
17-22 mei TV/muziekregistratie Eurovisie Songfestival Rotterdam 3.500
Mei (datum nog niet bekend) Concert Startschot Gala Oost Gelre 10.000
Mei (datum nog niet bekend) Festival met overnachting BackToLive Walibi Biddinghuizen 9.000

Manier van testen

De onderzoekers creëren verschillende situaties voor de bezoekers. Ze onderzoeken hoe bezoekers daarop reageren. Ze kijken onder andere naar:

 • hoe mensen elkaar ontmoeten;
 • hoe lang dit duurt;
 • hoe mensen reageren op verschillende maatregelen om evenementen op een veilige manier te houden;
 • de manier waarop bezoekers worden gecontroleerd op bijvoorbeeld temperatuur en sneltesten op locatie.

Testevenementen met minder of andere coronamaatregelen

Bezoekers van de praktijktesten hoeven een aantal basisregels tegen corona niet te volgen. Dat is onderdeel van de testen. Op die manier kunnen onderzoekers zien of evenementen ook met andere maatregelen veilig kunnen worden gehouden. Bijvoorbeeld de volgende maatregelen:

 • Deelnemers doen vooraf aan het evenement een sneltest. Toegang is alleen mogelijk met een negatief testbewijs van deze sneltest.
 • Onderzoekers vragen alle deelnemers om 5 dagen na het evenement nog een keer een sneltest te doen. Duidelijk moet worden hoe groot de bereidheid is onder bezoekers om zich weer te laten testen. Waren er besmettingen tijdens het evenement? Dan helpt meedoen aan het testen ook bij het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Resultaten Fieldlabs Evenementen

Met de ervaringen verwachten onderzoekers binnen enkele weken na elk evenement analyses te kunnen maken. Deze moeten duidelijk maken hoe bezoekers zich in verschillende situaties gedragen. Met als uiteindelijk resultaat dat organisatoren weten hoe ze veilig en verantwoord evenementen kunnen organiseren.

Onderzoekers denken dat de resultaten ook aanknopingspunten bieden voor andere onderdelen van de samenleving. Geeft het kabinet toestemming? Dan zouden ook die andere onderdelen weer veilig open kunnen.

Ervaringen praktijktesten uit buitenland

De onderzoekers nemen ervaringen uit het buitenland mee in de uitkomsten van de praktijktesten. Bijvoorbeeld in Duitsland en Spanje. Buitenlandse onderzoekers hebben op hun beurt interesse in de praktijktesten uit Nederland.

Naar een echt evenement

Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer iedereen weer naar een echt evenement kan. Dit hangt af van:

 • het aantal besmettingen;
 • het effect van maatregelen;
 • het aantal mensen dat al een vaccinatie heeft;
 • de ervaringen met de praktijktesten;
 • op termijn inzet van testen die toegang geven tot bepaalde evenementen of activiteiten (toegangstesten).

Betrokken partijen Fieldlabs Evenementen

De Fieldlab Evenementen zijn een gezamenlijk initiatief van:

 • EventPlatform: (evenementensector van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport);
 • Alliantie van Evenementenbouwers;
 • Rijksoverheid.

In de Fieldlab Evenementen werken de volgende partijen samen:

 • wetenschappers en kennisinstellingen;
 • Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health;
 • CLICKNL.

De ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV ondersteunen de Fieldlab-evenementen.