Rapporten over onderzoeken naar gedrag en het coronavirus

De Rijksoverheid laat onderzoeken hoe het gedrag van mensen met de maatregelen tegen corona zich ontwikkelt. En ook wat zij ervan vinden en welke informatie zij nodig hebben. De overheid gebruikt deze informatie bij de communicatie over het coronavirus en bij beslissingen over de maatregelen. Lees de rapporten van deze onderzoeken.

Rapporten over de campagne-effecten 'Alleen Samen'

De Dienst Publiek en Communicatie (van het ministerie van Algemene Zaken) doet onderzoek naar het effect van de overheidscampagne 'Alleen samen krijgen we corona onder controle'. De volgende rapporten zijn verschenen:

Van ieder rapport verschijnt ook een samenvatting. Daarin staan de belangrijkste conclusies. En extra inzichten uit onderzoeken van andere organisaties.

Rapporten over de campagne-effecten van de vaccinatiecampagne

De Dienst Publiek en Communicatie (van het ministerie van Algemene Zaken) doet onderzoek naar het effect van de vaccinatiecampagne van de Rijksoverheid. De volgende rapporten zijn verschenen:

Onderzoeken naar gedrag

De corona-gedragsunit van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet onderzoek naar gedrag en gezondheid tijdens de coronacrisis. Het onderzoek biedt inzicht in hoe de overheid mensen kan helpen om de gedragsregels te blijven volgen. Hierbijgaat het om:

  • het gedrag van mensen;
  • wat mensen vinden van de gedragsregels van de overheid; en
  • hoe het mensen in Nederland gaat.

Bekijk de informatie over gedragsonderzoeken bij het RIVM.

Onderzoeken Coronadashboard

Het coronadashboard van de Rijksoverheid is een belangrijk informatiemiddel voor onder andere burgers, experts en beleidsmakers.

Dit dashboard geeft inzicht in cijfers rondom de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Om te kunnen beoordelen of het dashboard duidelijk is en de informatie bevat waar mensen naar op zoek zijn, vinden sinds september 2020 regelmatig gebruikersonderzoeken plaats.

Onderzoeken naar beleving en opinie

Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laten ook regelmatig onderzoek doen. Die onderzoeken gaan over de beleving en opinie van Nederlanders over bijvoorbeeld:

  • zorgen rond het coronavirus;
  • informatiebehoefte rond het coronavirus;
  • het Coronadashboard;
  • wat mensen vinden van de informatie en maatregelen van de overheid.

De volgende rapporten zijn verschenen:

Vanaf juli 2020 zijn de flitspeilingen opgenomen in de campagne-effectmonitor 'Alleen Samen'. Tot juli 2020 verschenen de volgende rapporten:

Rapport over de campagne-effecten van de campagne over de Coronamelder-app

De Dienst Publiek en Communicatie (van het ministerie van Algemene Zaken) heeft het effect van de Coronameldercampagne van de Rijksoverheid onderzocht. Het volgende rapport is verschenen: