Coronadashboard

Het Coronadashboard geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Op het dashboard is bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen getest zijn op het virus. En of het aantal besmettingen stijgt.

Actuele cijfers over corona

Het Coronadashboard laat met actuele cijfers zien hoe het coronavirus zich in Nederland verspreidt. De informatie op het dashboard komt van onder andere:

  • RIVM
  • GGD's
  • ziekenhuizen

Dashboard in Nederlands en Engels

U kunt het Coronadashboard in 2 talen bekijken:

Bestrijding nieuwe uitbraken coronavirus

Door het coronavirus zijn veel mensen ziek geworden en overleden. Met het dashboard is te zien of en waar het virus weer opleeft. Zo kunnen nieuwe uitbraken van het virus sneller en preciezer worden bestreden. Bijvoorbeeld met maatregelen.

Maatregelen vragen altijd om integrale politieke weging. Bij het nemen van maatregelen wordt dus niet alleen gekeken naar de epidemie. Maar ook naar maatschappelijke en economische belangen.

Dashboard in ontwikkeling

Het Coronadashboard is in ontwikkeling. Stap voor stap krijgt het Coronadashboard meer functies. Het dashboard is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).