Kort overzicht coronamaatregelen

Lees op deze pagina wat nu geldt.

Read the coronavirus measures in brief in English on Government.nl

Openingsplan

Het kabinet wil de samenleving stap voor stap openen. Lees meer over het openingsplan van het kabinet

In en om huis

Bijzondere gebeurtenissen

 • Bij een huwelijksvoltrekking geldt geen maximum groepsgrootte. 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand mag gebruikt worden.
 • Bij een uitvaart geldt geen maximum groepsgrootte. 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand mag gebruikt worden.

Winkels en plekken die onder voorwaarden open zijn

Bijna alle publiek toegankelijke locaties zijn open. Er geldt nog wel een aantal voorwaarden.

Horeca

Evenementen

 • Iedereen heeft een vaste zitplaats. 
  • Zonder coronatoegangsbewijzen mag 100 procent van de 1,5 meter capaciteit gebruikt worden. 
  • Met coronatoegangsbewijzen mag maximaal tweederde van de reguliere capaciteit gebruikt worden. 1,5 meter hoeft niet te worden aangehouden.
 • Voor evenementen met een doorstroom van mensen mag er maximaal 1 bezoeker per 5m2 aanwezig zijn. 

Kinderopvang en onderwijs

 • Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar is open.
 • De basisscholen zijn open. 
 • De buitenschoolse opvang (bso) is open.
 • Het voortgezet onderwijs is open. 
 • Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn voor een deel open. Mbo-studenten krijgen vooral les op afstand. Zij gaan 1 dag in de week naar school.
 • Het hoger onderwijs is voor een deel open. Studenten op hogescholen en universiteiten krijgen vooral les op afstand. Zij hebben ongeveer 1 dag in de week fysiek les.
 • Leerlingen en studenten mogen voor praktijklessen, examens en tentamens naar school, hogeschool of universiteit.
 • Leerlingen en studenten in een kwetsbare positie mogen voor begeleiding wel naar school, hogeschool of universiteit. 

Sport

Iedereen mag binnen en buiten sporten in groepsverband. Er gelden wel voorwaarden voor sporten.

Reizen

 • Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits. Reis dus bij voorkeur niet tussen  06:30-09:00 uur en 16:00-18:30 uur. 
 • Er geldt een reisadvies per land. Heeft u vakantieplannen? Ga wijs op reis. Want reizen is en blijft een risico. Check het reisadvies op Wijsopreis.nl.