Corona en regels voor afstand houden

Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar, behalve als zij op 1 adres wonen. Dit is een van de basisregels waarmee de overheid de verspreiding van het coronavirus wil beperken. Er zijn uitzonderingen op de 1,5 meter afstand. Bijvoorbeeld op scholen. Of waar afstand houden niet mogelijk is. 

Regel: Houd 1,5 meter afstand van elkaar

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
 • Bewoners van 1 adres hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

1,5 meter afstand houden is verplicht

Met ingang van 24 november 2021 is 1,5 meter afstand houden weer verplicht. Dit betekent dat de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren hierop kunnen handhaven. 

Kinderen en 1,5 meter afstand

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Wees extra voorzichtig met het contact tussen personen van 70 jaar en ouder en kinderen tot en met 12 jaar. Doe een zelftest voordat u naar de kinderen of grootouders gaat.

Jongeren en 1,5 meter afstand

Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. 

Uitzonderingen op 1,5 meter afstand houden

In de volgende situaties is 1,5 meter afstand houden niet verplicht:  

 • Bij contact tussen hulpbehoevende mensen en hun begeleiders. Bijvoorbeeld mensen die in de thuiszorg een behandeling krijgen van een wijkverpleegkundige.
 • Voor mensen met contactberoepen, zoals kappers, masseurs, rij-instructeurs en medische contactberoepen voor zover dat voor de werkzaamheden noodzakelijk is en afstand houden niet mogelijk is. Een mondkapje is hier wel verplicht. Een mondkapje hoeft niet bij contact met klanten en patiënten die een behandeling krijgen aan hun gezicht. 
 • Tussen personen die onderwijs organiseren of verzorgen en de leerlingen op een locatie van een instelling voor primair onderwijs.
 • Tussen begeleiders van kinderen in een kindercentrum of een voorziening voor gastouderopvang.
 • Tijdens het sporten voor kinderen tot en met 17 jaar.
 • In vliegtuigen en op sommige plekken in luchthavens, zoals bij de bagageband, de security controle en in de wachtruimtes bij de gates waar bij drukte 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Een mondkapje is verplicht.
 • In het openbaar vervoer. Een mondkapje is verplicht.
 • In het overig (niet-recreatief) vervoer van A naar B, zoals een taxi of touringcar. Een mondkapje is verplicht.
 • In de auto. Rijdt u in de auto met personen uit een ander huishouden? Het advies is dan een mondkapje te dragen.
 • Tussen zorgvrijwilligers.
 • Bij het verlenen van eerste hulp.
 • Tussen functionarissen, zoals opsporingsambtenaren, zorgverleners, brandweer, kinderopvang, medewerkers van gevangenissen en de personen met wie zij in de uitoefening van hun werk te maken hebben.
 • Tussen een persoon met een handicap of kinderen tot en met 12 jaar en zijn begeleider, als diegene zich niet op afstand van de begeleider buiten een woning kan bewegen.
 • Voor personen bij uitoefening van hun beroep en degenen jegens wie zij hun werkzaamheden uitvoeren, voor zover deze werkzaamheden in het kader van de uitvoering van dat beroep noodzakelijk zijn en niet op 1,5 meter uitgevoerd kunnen worden.