Corona en regels voor afstand houden

14 september: De informatie op deze pagina verandert mogelijk op basis van de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

Alle volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden, behalve als zij op 1 adres wonen. Zo wil de overheid de verspreiding van het coronavirus voorkomen. Er zijn uitzonderingen voor speciale situaties, zoals voor mensen met een contactberoep en studenten.

Regel: Houd 1,5 meter afstand van elkaar

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
 • Bewoners van 1 adres hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

De politie kan handhaven op de 1,5 meter afstand.

Kinderen en 1,5 meter afstand

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.

Jongeren en 1,5 meter afstand

 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. 
 • In het voortgezet onderwijs moet er 1,5 meter afstand gehouden worden tussen onderwijspersoneel onderling en tussen onderwijspersoneel en leerlingen. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • In het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs geldt dat onderwijspersoneel en leerlingen onderling waar mogelijk 1,5 meter afstand houden.

Geen 1,5 meter afstand houden

In de volgende situaties hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden: 

 • Contact tussen hulpbehoevende mensen en hun begeleiders. Bijvoorbeeld mensen die thuiszorg krijgen van een wijkverpleegkundige.
 • Mensen met contactberoepen, zoals kappers, masseurs, rij-instructeurs en sekswerkers.
 • Studenten en docenten in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs hoeven geen 1,5 meter afstand te houden op de onderwijsinstelling.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. 
 • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen. 
 • In vliegtuigen en in bepaalde situaties op luchthavens, zoals het inchecken en boarden. Een mondkapje voor publiek gebruik, reservering en een gezondheidscheck vooraf zijn verplicht.
 • In het openbaar vervoer. Een mondkapje is verplicht.
 • In het overig vervoer van A naar B, zoals een taxi of touringcar. Een mondkapje voor publiek gebruik, reservering en een gezondheidscheck vooraf zijn verplicht.
 • In de auto.
 • Tussen zorgvrijwilligers.
 • Bij het verlenen van eerste hulp.
 • In praktijkonderwijs op voortgezet of hoger onderwijs wanneer het om een contactberoep gaat.
 • Tussen functionarissen - zoals opsporingsambtenaren, zorgverleners, brandweer, kinderopvang, medewerkers van gevangenissen, in de asielketen - en de personen met wie zij in de uitoefening van hun werk te maken hebben.

Boete als u geen mondkapje draagt

U kunt een boete krijgen als u geen mondkapje draagt op plaatsen waar dat wel moet. Per 26 juni is de mondkapjesplicht grotendeels vervallen. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden.

Dit geldt onder andere voor:

 • het openbaar vervoer en op aangewezen plekken rond het openbaar vervoer, bijvoorbeeld het perron en de stations;
 • taxi, veerboot en touringcar;
 • op luchthavens en in vliegtuigen;
 • het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Bekijk meer informatie over het gebruik van mondkapjes.

Mogelijk ook interessant: