Sectorplannen: samen bijdragen aan een open samenleving

Samen Nederland openhouden. Ook als het coronavirus weer opleeft. Dat is het doel dat we gezamenlijk hebben. Ook bedrijven leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Net als de overheid, maatschappelijke organisaties en de inwoners van dit land. Daarom hebben de sectoren sectorplannen opgesteld.

Maatregelen per sector in maatregelenladders

Sectoren weten door hun ervaringen uit de afgelopen jaren het beste wat wel en niet werkt in hun sector. De overheid heeft de maatregelen uit de sectorplannen per sector in een maatregelenladder gezet. In die ladders staan per sector de maatregelen die sectoren kunnen nemen om het virus onder controle te houden. Soms heeft de overheid ook extra maatregelen aan de ladder toegevoegd. Hiermee bereidt de overheid zich samen met sectoren voor op een nieuwe opleving van het virus. 

Hoe gaat dat werken

Het coronavirus is niet weg. De overheid houdt de ontwikkeling van het virus goed in de gaten. Als het virus weer opleeft, zijn er misschien weer maatregelen nodig.

Elke twee weken laat de overheid met een thermometer zien hoe het met het virus gaat in Nederland. Met die informatie kan het kabinet besluiten of er meer of juist minder maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus te vertragen.

Welke maatregelen dat zullen zijn, bepaalt het kabinet op basis van de maatregelenladders. Deze vormen de basis voor die maatregelen. Ook vraagt het Kabinet advies aan het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT).

Sectorplannen onderwijs en kinderopvang

De sectorplannen voor het onderwijs en de kinderopvang zijn op 1 juli 2022 vastgesteld. Omdat voor deze sectoren het nieuwe jaar in september al is begonnen, lopen zij op de andere sectorplannen vooruit. Zo zijn zij optimaal voorbereid het nieuwe (school)jaar ingegaan.

Kamerbrief, sectorplannen en maatregelenladders

De sectorplannen van de sectoren staan op de website VNO-NCW.

Voor sectoren is een communicatie- en gedragstoolkit COVID-19 beschikbaar waar zij materialen uit kunnen putten ter ondersteuning bij de uitvoering van coronamaatregelen.