Onderwijs en kinderopvang: maatregelen bij opleving coronavirus

Het kabinet wil dat jongeren en kinderen naar school en de kinderopvang kunnen gaan, ook bij een opleving van het coronavirus. Daarom zijn er 4 fases met maatregelen voor alle onderwijssectoren en de kinderopvang om besmettingen te beperken. Van licht tot zwaar. Scholen, instellingen en kinderopvang gaan zelf draaiboeken maken voor hun eigen locaties.

Scholen, instellingen en kinderopvang openhouden bij opleving coronavirus

Met de plannen willen het kabinet en de sectoren besmettingen binnen het onderwijs en de kinderopvang bij een opleving van het coronavirus beperken. Met het doel om deze sectoren zo verantwoord mogelijk open te houden. Verschillende partijen in de onderwijssector en de kinderopvang hebben aan deze plannen meegewerkt. Op 1 juli 2022 is de ministerraad akkoord gegaan met de plannen.

Plannen: 4 fases met maatregelen: van licht naar zwaar

Met de plannen kunnen scholen en kinderopvang zelf een draaiboek maken voor hun eigen locaties. Er zijn 4 fases met bijbehorende maatregelen die in een draaiboek komen (van licht naar zwaar):

  1. Fase 1 (preventie, donkergroen) heeft basismaatregelen. Bijvoorbeeld: handen wassen, hoesten en niezen in ellenboog, thuis blijven en testen bij klachten;
  2. Fase 2 (preventie, groen) heeft voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld: meer aandacht voor mensen met een kwetsbare gezondheid;
  3. Fase 3 (oranje, interventie) heeft maatregelen om contacten te beperken. Bijvoorbeeld: looproutes, gebruik mondkapjes bij verplaatsing, afstand houden;
  4. Fase 4 (rood, interventie) heeft maatregelen die nog verder gaan om contacten te beperken. Bijvoorbeeld minder kinderen, studenten of docenten in ruimtes en locaties.

Plannen voor onderwijssectoren en kinderopvang

Er zijn 3 plannen met maatregelen voor alle onderwijssectoren en de kinderopvang.

Daarnaast zijn er 2 afbeeldingen die de maatregelen voor het primair en voortgezet onderwijs resp. het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) weergeven.