Voldoende beschikbaarheid van beschermingsmiddelen voor de zorg

Zorgmedewerkers moeten kunnen rekenen op de persoonlijke beschermingsmiddelen die zij nodig hebben om hun werk veilig te kunnen doen, ook in tijden van crisis. Op deze pagina leest u wat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen doet om voldoende voorraden op te bouwen.

Om een goed beeld te krijgen van de verwachte vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen (chirurgische maskers, FFP-maskers, isolatiekleding en handschoenen), ook als zorgverleners ruimer gebruik maken van beschermingsmiddelen, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek laten uitvoeren. Uit onderzoek zijn vraag en aanbod van persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg in kaart gebracht door middel van een stresstest.

De resultaten zijn positief en laten zien dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de tweede golf. Ook bij een eventuele derde golf hebben we voldoende chirurgische maskers en isolatiejassen. Het LCH heeft daarmee een stevige noodvoorraad opgebouwd voor de zorg.

Bekijk de actuele voorraadcijfers van het LCH.

Het LCH is en blijft een noodvoorraad

Bij het begin van de coronacrisis was het voor zorginstellingen een groot probleem om zelf persoonlijke beschermingsmiddelen in te kopen. De markt was namelijk ernstig verstoord, doordat alle landen achter dezelfde producten aanzaten.

Hoewel er nu wel voldoende beschermingsmiddelen in voorraad zijn, blijft het LCH een noodvoorraad. Het is de bedoeling dat zorginstellingen net als voor de crisis zelf hun voorraden in bij hun reguliere leveranciers inkopen. Lukt dat niet dan kunnen zij beschermingsmiddelen via de portals bij LCH bestellen.

Hoe zit het met het tekort aan handschoenen?

Het LCH heeft nu ook een voorraad handschoenen opgebouwd. Maar wereldwijd is dit product nog steeds erg schaars, doordat het maar in een paar landen wordt geproduceerd. Deze landen krijgen uit de hele wereld bestellingen. Voor de korte termijn heeft Nederland geen tekort, maar voor de langere termijn is dit zeker een punt van aandacht.

Prijzen voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Het LCH zet in op meer marktconforme prijzen zodat reguliere marktpartijen de mogelijkheid houden om hun product af te zetten. Het is immers van het grootste belang dat er genoeg producenten zijn van beschermingsmiddelen en dat het voor hen aantrekkelijk is en blijft hun producten in Nederland op de markt te brengen. We willen niet dat LCH de markt van beschermingsmiddelen gaat verstoren. Dan schieten we ons doel voorbij.

Het plan: op weg naar duurzaam beschermde zorg

De coronacrisis laat ons zien dat we te afhankelijk zijn van internationale productieketens. Dat maakt onze zorg kwetsbaar. Daarom zijn we voor de lange termijn met een aantal acties bezig waarmee we zeker kunnen stellen dat onze zorg duurzaam beschermd is bij pandemieën en andere gezondheidscrises.

Dat doen we samen met de zorg, in gedeelde verantwoordelijkheid.

  • De zorg is – net als vóór de coronacrisis – in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de inkoop van voldoende materiaal. Nu de markt rustiger is, kunnen zorginstellingen  zelf voorraden aanleggen, waarmee ze in tijden van crisis een bepaalde tijd vooruit kunnen.
  • Daarnaast creëren we een vangnet voor toekomstige noodsituaties. We werken aan een nood- of ‘ijzeren voorraad’ persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • We stimuleren ook de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen en de grondstoffen van deze middelen in Nederland, zodat we minder afhankelijk zijn van internationale aanbieders.
  • Tot slot willen we meer Europese samenwerking bij de inkoop en bij het produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen en grondstoffen voor persoonlijke beschermingsmiddelen op Europese bodem.

LCH blijft voorlopig beschikbaar

Het LCH is en blijft voorlopig beschikbaar voor de zorg. Het werd opgericht in een acute situatie. Heel veel deelnemers hebben zich belangeloos ingezet om het consortium zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk te laten opereren.

Deze partijen keren nu terug naar hun activiteiten van vóór de crisis. Dat kan ook, omdat de vraag naar beschermingsmiddelen vanuit de zorg is gedaald, de markt weer rustig is en de zorg weer grotendeels zelf bij eigen leveranciers kan inkopen.

De kennis en expertise die is opgebouwd bij het LCH willen we graag behouden. Bovendien is het belangrijk dat de opgebouwde voorraden goed worden beheerd. Zodat de zorg duurzaam beschermd is in tijden van crisis. Het LCH blijft als voorheen een samenwerking tussen zorg, marktpartijen en de overheid.