Uitvaarten en corona

Er geldt geen maximumaantal bezoekers meer voor uitvaarten. Per 25 september vervalt de verplichting om 1,5 meter afstand te houden. Wel is het dringende advies om nog steeds afstand te houden en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.

Coronaregels bij uitvaartplechtigheid en condoleance

Er gelden verder geen beperkingen meer voor het organiseren van uitvaarten. Coronatoegangsbewijzen zijn niet vereist voor uitvaartcentra met een horecafunctie of andere locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt. 

Alleen wanneer de condoleance plaatsvindt in een horecalocatie die niet ook dienst doet als uitvaartlocatie gelden de regels voor de horeca. En is een coronatoegangsbewijs dus wel vereist voor iedereen vanaf 13 jaar.

Vergoeding van het ministerie van BZK bij extra kosten voor rouwvervoer

Soms krijgen nabestaanden extra kosten voor rouwvervoer, omdat hun dierbare vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis werd overgeplaatst.

Betalen de uitvaartverzekering of de uitvaartverzorger deze kosten niet? Dan betaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kosten. Hiervoor kunnen nabestaanden zich melden bij de Ombudsman Uitvaartwezen.

Islamitisch begraven (eeuwigdurende grafrust)

Islamitisch begraven is mogelijk met een grafrecht voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld als uw dierbare niet binnen afzienbare tijd in het buitenland begraven kan worden.

Islamitisch begraven kan op bepaalde begraafplaatsen in:

  • Nuenen;
  • Bergen op Zoom;
  • Utrecht;
  • Rotterdam;
  • Almere;
  • Zuidlaren;
  • Schiedam;
  • Den Haag;
  • Nijmegen;
  • Pijnacker-Nootdorp.

Ook de meeste Nederlandse natuurbegraafplaatsen hebben graven voor onbepaalde tijd.

Ongeveer 60 gemeentelijke begraafplaatsen hebben plaats voor Islamitisch begraven voor een bepaalde periode die steeds verlengd kan worden.

Geef altijd een naam van een contactpersoon of een organisatie door aan de beheerder van de begraafplaats als grafrechten moeten worden verlengd.

Reizen uit het buitenland: regels voor quarantaine

Voor reizigers uit zeer hoogrisicogebieden geldt een quarantaineplicht. De quarantaineplicht geldt niet als u vanwege een uitvaart uit een zeer hoogrisicogebied reist. 

Let op: als u naar Nederland reist heeft u mogelijk documenten nodig als een vaccinatiebewijs of testbewijs. Lees meer over Nederland inreizen.