Uitvaarten en corona

Bezoekers op een uitvaart moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. Uitvaartplechtigheden kunnen overdag en ’s avonds plaatsvinden. Volg ook tijdens een uitvaart de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus.

Was uw handen en schud geen handen, blijf thuis bij klachten en zorg voor voldoende frisse lucht. Ook als u al gevaccineerd bent.

Coronaregels bij uitvaartplechtigheid en condoleance

Coronatoegangsbewijzen zijn niet verplicht voor uitvaartcentra met een horecafunctie. Of andere locaties waar een uitvaart plaatsvindt. U draagt wel een mondkapje bij verplaatsingen binnen.

Wanneer de condoleance plaatsvindt in een horecalocatie die geen uitvaartlocatie is, dan gelden de coronaregels voor de horeca

Vergoeding van het ministerie van BZK bij extra kosten voor rouwvervoer

Soms krijgen nabestaanden extra kosten voor rouwvervoer, omdat hun dierbare vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis werd overgeplaatst.

Betalen de uitvaartverzekering of de uitvaartverzorger deze kosten niet? Dan betaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kosten. Hiervoor kunnen nabestaanden zich melden bij de Ombudsman Uitvaartwezen.

Islamitisch begraven (eeuwigdurende grafrust)

Islamitisch begraven is mogelijk met een grafrecht voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld als uw dierbare niet binnen afzienbare tijd in het buitenland begraven kan worden.

Islamitisch begraven kan op bepaalde begraafplaatsen in:

  • Nuenen;
  • Bergen op Zoom;
  • Utrecht;
  • Rotterdam;
  • Almere;
  • Zuidlaren;
  • Schiedam;
  • Den Haag;
  • Nijmegen;
  • Pijnacker-Nootdorp.

Ook de meeste Nederlandse natuurbegraafplaatsen hebben graven voor onbepaalde tijd.

Ongeveer 60 gemeentelijke begraafplaatsen hebben plaats voor Islamitisch begraven voor een bepaalde periode die steeds verlengd kan worden.

Geef altijd een naam van een contactpersoon of een organisatie door aan de beheerder van de begraafplaats als grafrechten moeten worden verlengd.

Reizen uit het buitenland: regels voor quarantaine

Voor reizigers uit zeer hoogrisicogebieden geldt een quarantaineplicht. De quarantaineplicht geldt niet als u vanwege een uitvaart uit een zeer hoogrisicogebied reist. 

Let op: als u naar Nederland reist heeft u mogelijk documenten nodig als een vaccinatiebewijs of testbewijs. Lees meer over Nederland inreizen.