Uitvaarten en corona

Bezoekers op een uitvaart moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. Uitvaartplechtigheden kunnen overdag en ’s avonds plaatsvinden. Er zijn maximaal 100 personen toegestaan. Volg ook tijdens een uitvaart de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus.

Coronaregels bij uitvaartplechtigheid en condoleance

Tijdens een uitvaart of condoleance gelden deze coronaregels:

Bent u al gevaccineerd? Of heeft u al een boosterprik gehad? Blijf ook dan deze regels volgen. Want u kunt nog steeds ziek worden van corona en het virus aan anderen doorgeven.

Noodopvang voor kinderen van uitvaartondernemers of werknemers in uitvaartsector

Voor mensen met een erg belangrijke functie bij een uitvaart geldt dat zij werkzaam zijn in de zorg. Deze mensen hebben daarom een cruciaal beroep. Zij kunnen gebruikmaken van de noodopvang als zij niet zelf hun kinderen kunnen opvangen.

Werkt u bij een uitvaartonderneming en bent u onmisbaar op het werk? Bespreek uw situatie dan met de kinderopvang. Of u in aanmerking komt voor de noodopvang, is maatwerk.

Vergoeding extra kosten rouwvervoer

Soms krijgen nabestaanden extra kosten voor rouwvervoer, omdat hun dierbare vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis werd overgeplaatst.

Betalen de uitvaartverzekering of de uitvaartverzorger deze kosten niet? Dan betaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kosten. Hiervoor kunnen nabestaanden zich melden bij de Ombudsman Uitvaartwezen.

Islamitisch begraven (eeuwigdurende grafrust) in Nederland

Wilt u een dierbare Islamitisch begraven in het buitenland? Door corona kan dat nu lastig zijn. Want een land kan het (tijdelijk) niet toestaan om een overledene over te brengen. U kunt iemand ook Islamitisch begraven in Nederland.

Dat kan met eeuwigdurende grafrust in:

  • Nuenen;
  • Bergen op Zoom;
  • Utrecht;
  • Rotterdam;
  • Almere;
  • Zuidlaren;
  • Schiedam;
  • Den Haag;
  • Nijmegen;
  • Pijnacker-Nootdorp.

Ook de meeste Nederlandse natuurbegraafplaatsen hebben graven voor onbepaalde tijd.

Er zijn ook ongeveer 60 gemeentelijke begraafplaatsen in Nederland met plaats voor Islamitisch begraven voor een periode die u steeds kunt verlengen. Kiest u voor 1 van deze begraafplaatsen? Geef dan altijd de naam van een contactpersoon of organisatie door aan de beheerder van de begraafplaats. Dat is nodig voor als het tijd is om de grafrechten te verlengen.

Reizen uit het buitenland: regels voor quarantaine

Voor reizigers uit zeerhoogrisicogebieden geldt een quarantaineplicht. De quarantaineplicht geldt niet als u vanwege een uitvaart uit een zeerhoogrisicogebied reist.

Let op: als u naar Nederland reist heeft u mogelijk documenten nodig als een vaccinatiebewijs of testbewijs. Lees meer over Nederland inreizen.

Langere termijn voor begraven en cremeren mogelijk

Normaal gesproken moet een begrafenis of crematie plaatsvinden binnen 6 werkdagen na overlijden. Maar nu, tijdens de coronacrisis, kan de burgemeester die termijn verlengen. De burgemeester doet dat na overleg met een arts (vaak van de GGD).

De burgemeester kan dit per geval bekijken. De burgemeester kan ook 1 besluit nemen voor alle uitvaarten in de gemeente. Hier is niet per se een aanvraag voor nodig. Informeer bij de gemeente naar uw mogelijkheden.