Uitvaarten en corona

Bezoekers aan een uitvaart houden altijd 1,5 meter afstand. Daarnaast gelden er voorwaarden. Alle bezoekers hebben bijvoorbeeld een vaste zitplaats. Bij een uitvaart mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn. 

Het kabinet wil vanaf zaterdag 26 juni meer coronamaatregelen versoepelen. Mogelijk verandert er dan ook iets in de maatregelen op deze pagina. Lees meer over de aangekondigde plannen.

Coronaregels bij uitvaartplechtigheid

Mensen die bijeenkomen voor een uitvaart zijn uitgezonderd van de regels voor maximale groepsgrootte. Bij een uitvaart mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn. 

Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden en een vaste zitplaats hebben. Daarnaast moet iedere bezoeker zich aanmelden en krijgt hij of zij bij aankomst een gezondheidscheck.

Voor het maximaal aantal aanwezigen tellen niet mee:

 • personeel van de uitvaartonderneming;
 • geestelijke medewerkers;
 • medewerkers van de begraafplaats of het crematorium.

Coronaregels bij condoleance

Bij de condoleances en de uitvaartplechtigheid moeten aanwezigen altijd 1,5 meter afstand houden. Zij hebben ook een vaste zitplaats. Aanwezigen moeten een mondkapje dragen als zij zich verplaatsen. Op de zitplaats mag het mondkapje af.

Mogelijk is de condoleance op een andere locatie dan de uitvaartplechtigheid. In dat geval geldt als uitgangspunt de maximale groepsgrootte van 50 personen voor samenkomsten binnen.

Horecagelegenheden kunnen ervoor kiezen dit uit te breiden door gebruik te maken van coronatoegangsbewijzen. In dat geval mogen zij net zoveel gasten ontvangen als er in hun zaal of zaak passen. Wel moeten aanwezigen op 1,5 meter afstand van elkaar zitten.

Check de pagina Testen voor toegang tot sociale activiteiten voor actuele informatie over deze maatregel.

Vergoeding van het ministerie van BZK bij extra kosten voor rouwvervoer

Soms krijgen nabestaanden extra kosten voor rouwvervoer, omdat hun dierbare vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis werd overgeplaatst.

Betalen de uitvaartverzekering of de uitvaartverzorger deze kosten niet? Dan betaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kosten. Hiervoor kunnen nabestaanden zich melden bij de Ombudsman Uitvaartwezen.

Islamitisch begraven (eeuwigdurende grafrust)

Islamitisch begraven is mogelijk met een grafrecht voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld als uw dierbare niet binnen afzienbare tijd in het buitenland begraven kan worden.

Islamitisch begraven kan op bepaalde begraafplaatsen in:

 • Nuenen;
 • Bergen op Zoom;
 • Utrecht;
 • Rotterdam;
 • Almere;
 • Zuidlaren;
 • Schiedam;
 • Den Haag;
 • Nijmegen;
 • Pijnacker-Nootdorp.

Ook de meeste Nederlandse natuurbegraafplaatsen hebben graven voor onbepaalde tijd.

Ongeveer 60 gemeentelijke begraafplaatsen hebben plaats voor Islamitisch begraven voor een bepaalde periode die steeds verlengd kan worden.

Geef altijd een naam van een contactpersoon of een organisatie door aan de beheerder van de begraafplaats als grafrechten moeten worden verlengd.

Reizen uit het buitenland: regels voor quarantaine en testen

Vanaf 1 juni 2021 geldt voor reizigers uit aangewezen zeer hoogrisicogebieden een quarantaineplicht. De quarantaineplicht geldt niet als u vanwege een uitvaart uit een zeer hoogrisicogebied reist. 
 
Elke reiziger uit een hoogrisicogebied of zeer hoogrisicogebied is maximaal 72 uur voor aankomst negatief getest met een PCR-test
 
Voor reizigers uit laagrisicogebieden geldt geen quarantaine- en testverplichting. Op de pagina over reizen en vakantie vindt u actuele informatie over deze maatregelen.