Uitvaarten en corona

Er geldt geen maximumaantal bezoekers meer voor uitvaarten. Wel moeten bezoekers van een uitvaart nog steeds altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden.

14 september: De informatie op deze pagina verandert mogelijk na de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

Coronaregels bij uitvaartplechtigheid

Er geldt geen maximumaantal bezoekers voor uitvaarten. Ook de verplichte registratie, gezondheidscheck en een vaste zitplaats zijn vervallen. Wel moeten bezoekers van een uitvaart nog steeds altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden. Daarmee kan de maximale capaciteit van de uitvaartlocatie worden benut, met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Om de 1,5 meter afstand goed te kunnen handhaven, wordt toch geadviseerd om bezoekers zich vooraf te laten aanmelden. En om gebruik te maken van vaste zitplaatsen.

Coronaregels bij condoleance

Vindt de condoleance plaats in een uitvaartcentrum? Of een andere locatie waar een plechtigheid plaatsvindt voor een uitvaart? Dan geldt dat aanwezigen 1,5 meter afstand moeten (kunnen) houden.

Is de condoleance op een andere locatie dan de uitvaartplechtigheid? Bijvoorbeeld in een restaurant dat niet ook dienst doet als uitvaartlocatie. Dan gelden de regels voor de horeca. Er geldt dus wel:

 • een verplichte registratie;
 • een gezondheidscheck;
 • en een vaste zitplaats.

Vergoeding van het ministerie van BZK bij extra kosten voor rouwvervoer

Soms krijgen nabestaanden extra kosten voor rouwvervoer, omdat hun dierbare vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis werd overgeplaatst.

Betalen de uitvaartverzekering of de uitvaartverzorger deze kosten niet? Dan betaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kosten. Hiervoor kunnen nabestaanden zich melden bij de Ombudsman Uitvaartwezen.

Islamitisch begraven (eeuwigdurende grafrust)

Islamitisch begraven is mogelijk met een grafrecht voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld als uw dierbare niet binnen afzienbare tijd in het buitenland begraven kan worden.

Islamitisch begraven kan op bepaalde begraafplaatsen in:

 • Nuenen;
 • Bergen op Zoom;
 • Utrecht;
 • Rotterdam;
 • Almere;
 • Zuidlaren;
 • Schiedam;
 • Den Haag;
 • Nijmegen;
 • Pijnacker-Nootdorp.

Ook de meeste Nederlandse natuurbegraafplaatsen hebben graven voor onbepaalde tijd.

Ongeveer 60 gemeentelijke begraafplaatsen hebben plaats voor Islamitisch begraven voor een bepaalde periode die steeds verlengd kan worden.

Geef altijd een naam van een contactpersoon of een organisatie door aan de beheerder van de begraafplaats als grafrechten moeten worden verlengd.

Reizen uit het buitenland: regels voor quarantaine

Voor reizigers uit zeer hoogrisicogebieden geldt een quarantaineplicht. De quarantaineplicht geldt niet als u vanwege een uitvaart uit een zeer hoogrisicogebied reist. 

Let op: als u naar Nederland reist heeft u mogelijk documenten nodig als een vaccinatiebewijs of testbewijs. Lees meer over Nederland inreizen.