Corona en bibliotheken

Bibliotheken zijn open. Op deze pagina leest u onder welke voorwaarden de bibliotheken open zijn.

Bibliotheken onder voorwaarden open

  • Er mag maximaal 1 persoon per 10 m2 aanwezig zijn. Personeel niet meegerekend.
  • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Registratie kan ook met een pasje van de bibliotheek. En reserveren kan ook ter plekke.
  • Er is een vaste zitplaats waar dat mogelijk is. Bijvoorbeeld bij het gebruik van computers of studieplekken. Op de zitplaatsen zitten mensen op 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Groepen mogen niet groter zijn dan 4 bezoekers. Dat mag wel als het om kinderen tot en met 12 jaar gaat en personen die op hetzelfde adres wonen. 

Coronaregels in bibliotheken

In de bibliotheek houdt u zich aan de regels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zoals 1,5 meter afstand houden.

Ook heeft u een mondkapje op. Het mondkapje mag af als u zit.  Zodra u de zitplaats verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, dan zet u het mondkapje weer op.