Ondernemers en het coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september 2021 hebben ondernemers in bijvoorbeeld horeca en cultuur te maken met het coronatoegangsbewijs. Hieronder staan vragen en antwoorden over het coronatoegangsbewijs voor ondernemers. 

Welke ondernemers moeten het coronatoegangsbewijs controleren en in welke situaties?

Het coronatoegangsbewijs geldt voor de volgende gelegenheden: 

 • horeca (eet- en drinkgelegenheden), inclusief eet- of drinkgelegenheden die onderdeel zijn van een locatie,  locatie waar verder niet met coronatoegangsbewijzen hoeft te worden gewerkt (zoals een koffiebar in een winkel, hotels en sportverenigingen)
 • casino’s;
 • festivals; 
 • evenementen (zowel binnen als buiten, met én zonder vaste zitplaats);  
 • bruiloften op een publieke plaats;
 • publiek bij een professionele sportwedstrijd;
 • bioscoop; 
 • theater;
 • concertzalen;
 • poppodia. 

Het gebruik van het coronatoegangsbewijs is bij deze gelegenheden verplicht. Het is dus niet toegestaan om alternatieve regels toe te passen, door bijvoorbeeld te werken met afstandsnormen.

Er is géén coronatoegangsbewijs nodig bij:

 • Eet- en drinkgelegenheden op het terras, in uitvaartcentra, luchthavens (na de securitycheck), zorglocaties, bij dagbesteding voor kwetsbare groepen in buurt- en wijkcentra, verzorgingsplaatsen langs de hoofdwegen, internationale treinen, afhalen van eten en drinken, hotels (m.u.v. de eet- en drinkgelegenheden), campings en vakantieparken.
 • Uitvaarten;
 • Warenmarkten;
 • Evenementen die horen bij reguliere exploitatie bibliotheken en buurt- of wijkcentra;
 • Musea;
 • Attractieparken (m.u.v. bijvoorbeeld horeca, evenementen op het terrein en voorstellingen), kermissen en natuur- of dierenparken;
 • Publiek bij amateurwedstrijden;
 • Onderwijs;
 • Bij de beoefening van kunst, cultuur, of sport;
 • Doorstroomactiviteiten, ofwel ongeplaceerde evenementen waar bezoekers niet lang op dezelfde plek stilstaan.*

* Evenementen als een marathon of Sinterklaasintocht gelden waarschijnlijk niet in hun geheel als doorstroomlocaties. In afstemming met het lokale gezag zal bepaald worden bij welke delen van het evenement de inzet van coronatoegangsbewijzen nodig zijn (en waar dus omheining nodig is) en waar niet (openbare gebieden).

Vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testen voor toegang

Uw bezoekers kunnen de volgende coronabewijzen gebruiken voor toegang:

Bezoekers kunnen deze 3 mogelijkheden tonen via CoronaCheck.

Wat moet er worden gecontroleerd?

Om toegang te krijgen tot deze gelegenheden dient de ondernemer het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID bewijs van de bezoeker te vergelijken met de gegevens van de scan.

Ondernemers moeten deelnemers de gelegenheid bieden om hun contactgegevens achter te laten voor het bron- contactonderzoek. Daarnaast moet vooraf de Gezondheidscheck uitgevoerd worden. Aan een persoon mag toegang verleend worden als:

 • de scanner groen kleurt;
 • het ID overeenkomt; en
 • de bezoeker geen corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft.

Voor evenementen (waaronder ook professionele sportwedstrijden) en de vertoning van kunst- en cultuur, zoals een theatervoorstelling, geldt dat kaartverkoop verplicht is. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Voor evenementen binnen, die niet volledig geplaceerd zijn, is maximaal 75% van de reguliere capaciteit toegestaan en zijn activiteiten toegestaan tot 00.00 uur.

Ook voor eet- en drinkgelegenheden geldt een sluitingstijd van 00.00 uur, met uitzondering van afhaalmogelijkheden. Evenementen buiten mogen na 00.00 uur doorgaan, waarbij de horeca na 00.00 uur sluit.

Het tonen van een coronatoegangsbewijs is verplicht vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd.

Hoe werkt het controleren van bezoekers?

Een coronatoegangsbewijs-controle gebeurt door met de CoronaCheck Scanner-app de QR-code van het coronatoegangsbewijs te scannen (deze kan zowel op papier als digitaal getoond worden).

Bij een groen scherm volgt een controle van het legitimatiebewijs en eventueel van het toegangskaartje of de reservering. Daarna mag de bezoeker toegelaten worden.

Bij een rood scherm mag de bezoeker niet toegelaten worden. Indien de controle niet aan deur heeft plaatsgevonden, dient de bezoekers gevraagd te worden de locatie te verlaten.

Waar vind ik als ondernemer de dingen die ik nodig heb om de controle uit te voeren?

Om het coronabewijs van uw bezoekers te kunnen scannen, heeft u de CoronaCheck Scanner-app nodig. Medewerkers kunnen de CoronaCheck Scanner-app downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android). Daarmee kunnen zij bij de ingang de QR-codes van bezoekers scannen.

CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.

Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor kun je demo QR-codes gebruiken die op onderstaande website vermeld staan.

Het scannen aan de deur kan zonder internet. Wel heeft u minimaal 1 keer per dag internetverbinding nodig om een configuratie van de app op te halen.

Alle informatie over het gebruik van CoronaCheck Scanner vindt u op de pagina Zo werkt scannen - CoronaCheck Scanner.

Welke groepen zijn uitgezonderd van het gebruik van coronatoegangsbewijzen?

 • Kinderen tot 13 jaar hoeven voor toegang geen coronatoegangsbewijs te tonen. Kinderen van 6-12 jaar worden wel dringend geadviseerd voorafgaand aan de activiteit een zelftest af te nemen.
 • Werknemers, vrijwilligers en artiesten zijn uitgezonderd van het gebruik van coronatoegangsbewijzen. Deze uitzondering geldt daarbij voor degenen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten (dus niet bijvoorbeeld de deelnemers aan een zakelijk congres). Als werknemers, vrijwilligers en artiesten  niet gevaccineerd of recent hersteld zijn, worden zij dringend geadviseerd om zich voorafgaand aan een activiteit te laten testen. Dit kan bij de teststraten van Testen voor Toegang.

Aan welke regels dien ik mij als ondernemer nog meer te houden?

U moet – naast de controle van het coronatoegangsbewijs, ID en de gezondheidscheck en registratie – zorgen voor een gecontroleerde in- en uitstroom van uw bezoekers.

In het geval u ondernemer bent in de evenementenbranche of kunst en cultuursector, dan gelden ook nog de volgende voorwaarden:

 • U moet zorgen voor een gescheiden in- en uitstroom. Voor evenementen die niet op een afgesloten locatie plaatsvinden geldt dat er een afzetting moet worden gemaakt waardoor een gecontroleerde evenementlocatie ontstaat.
 • U bent verplicht te werken met (gratis) kaartverkoop.
 • U draagt zorg voor voldoende afstand tussen artiesten en het publiek.
 • U dient afspraken te maken met uw gemeente over deze voorzorgsmaatregelen en hoe u de toegangscontrole heeft ingericht.
 • U maakt afspraken met de GGD, zodat bron- en contactonderzoek bij een eventuele uitbraak snel en effectief kan worden uitgevoerd.

Bij meerdaagse evenementen, moet de controle iedere 24 uur worden uitgevoerd.

Als het coronatoegangsbewijs gebruikt wordt in de daarvoor bestemde sectoren, dan is dat in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Het is dus niet in strijd met de AVG of andere wet- en regelgeving in Nederland.

Welk telefoonnummer kan ik als ondernemer bellen als ik vragen heb over de invoering van het coronatoegangsbewijs?

Voor vragen over de CoronaCheck Scanner: 0800-1421 (gratis). Of als u vanuit het buitenland belt: +31 70 750 37 20. Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur

Ondernemers kunnen met vragen over corona terecht bij de branchevereniging.

Onder welke voorwaarden is het gebruik van een coronatoegangsbewijs een optie bij een besloten plaats?

Het hangt af van uw situatie of een coronatoegangsbewijs een optie is. U dient het mogelijke gebruik op uw locatie aan een aantal zaken te toetsen. Zo moet u bijvoorbeeld voldoen aan de eisen uit de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Het gebruik van een coronatoegangsbewijs is namelijk een vorm van gegevensverwerking. Daarnaast dient u het gebruik van een coronatoegangsbewijs bijvoorbeeld ook te toetsen aan grondrechten.

Evenement aanmelden voor inzet coronatoegangsbewijzen

Om rekening te houden met de beschikbare testcapaciteit, moet u uw evenement in sommige gevallen aanmelden. Dat is het geval als:

 • voor de activiteit een eenmalige vergunning van de gemeente nodig is en er minimaal 1.000 bezoekers zijn.
 • uw evenement plaatsheeft in een grote eventlocatie met een doorlopende vergunning en er minimaal 3.000 bezoekers zijn.

Toolkit communicatiemiddelen

In de toolkit voor organisatoren vindt u meer informatie en communicatiemiddelen die u kunt gebruiken om bezoekers te informeren over de inzet van coronatoegangsbewijzen.

Download de toolkit met communicatiemiddelen: Coronatoegangsbewijs voor evenementen (via WeTransfer).