Voor organisatoren: informatie over coronatoegangsbewijs

Er gelden op veel plekken nog voorwaarden voor zowel binnen- als buitenruimtes. In ruimtes waar mensen een vaste zitplaats hebben, moeten de ze op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Als u gebruik maakt van het coronatoegangsbewijs kunt u maximaal tweederde van de reguliere capaciteit benutten.

Geen organistor maar bezoeker? Ga voor vragen over het coronabewijs naar Vragen over coronabewijs.

Testen voor toegang, vaccinatiebewijs en herstelbewijs

Vanaf 24 juni gelden als coronatoegangsbewijs:

Vanaf 1 juli kan ook een herstelbewijs worden gebruikt als coronatoegangsbewijs. 

Bezoekers kunnen deze 3 mogelijkheden tonen in de (update van de) CoronaCheck app. Maakt u voor uw evenement of activiteit gebruik van een coronatoegangsbewijs? Dan moeten bezoekers bij de ingang een coronatoegangsbewijs laten zien.

Wanneer gebruik maken van coronatoegangsbewijzen

De inzet van coronatoegangsbewijzen is optioneel en niet verplicht. Als u coronatoegangsbewijzen inzet, is er meer mogelijk dan wanneer u dat niet doet.

Wilt u als organisator of ondernemer coronatoegangsbewijzen inzetten? Hieronder leest u welke stappen u daarvoor kunt nemen.

Evenement aanmelden voor inzet coronatoegangsbewijzen

U moet uw evenement aanmelden als:

 • voor de activiteit een eenmalige vergunning van de gemeente nodig is en er minimaal 1.000 bezoekers zijn.
 • uw evenement plaatsheeft in een grote eventlocatie met een doorlopende vergunning en er minimaal 3.000 bezoekers zijn.

De evenementen moeten:

 • een zitplaats hebben voor alle bezoekers;
 • openbaar toegankelijk zijn voor publiek, het gaat hierbij om evenementen met en zonder kaartverkoop;
 • plaatsvinden op een bekende en afgebakende locatie, u bent verplicht om bezoekers bij de ingang te controleren met de Corona Scanner app;
 • een tijdelijk of kortdurend karakter hebben;
 • maximaal tweederde van de capaciteit benutten. 

Planning beschikbare testcapaciteit

De aanmelding van uw evenement wordt gebruikt bij de planning van de beschikbare testcapaciteit. Er wordt dan zoveel mogelijk rekening gehouden met uw evenement. U krijgt als organisator bericht als:

 • uit de capaciteitsberekening  blijkt dat de vraag naar toegangstesten groter is dan het aanbod en
 • blijkt dat dit direct voorafgaand aan uw evenement en in de betreffende regio is.

Dit kan betekenen dat een deel van de bezoekers van uw evenement verder moet reizen voor het afnemen van een toegangstest. Mogelijk heeft dit een lagere opkomst bij uw evenement als gevolg. Alles wordt in het werk gesteld om te voorkomen dat deze situatie zich voordoet.

Overige (kleinere) evenementen en doorlopende activiteiten die in aanmerking komen voor testen voor toegang, hoeven zich niet apart aan te melden.

Coronatoegangsbewijs voor bezoekers, zelftest voor medewerkers

 • Bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs tonen voor toegang.
 • Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers regelmatig een zelftest afnemen. Bij voorkeur direct voorafgaand aan de activiteit van Testen voor Toegang. En in ieder geval niet langer dan 24 uur daaraan voorafgaand.

Informeer uw bezoekers over coronatoegangsbewijs

Voor een bezoek aan uw organisatie is een coronatoegangsbewijs nodig.

 • Vermeld dit duidelijk op uw website en/of via uw klantenservice.
 • Informeer uw bezoekers hoe zij aan een coronatoegangsbewijs kunnen komen.
 • Communiceer duidelijk bij de ingang van uw pand of evenement of u coronatoegangsbewijzen vraagt voor toegang.

Onderaan deze pagina vindt u een communicatietoolkit met middelen waarmee u uw bezoekers kunt informeren. Ook kunt u de bezoekers verwijzen naar Coronatoegangsbewijs voor evenementen met CoronaCheck.

Informeer uw medewerkers over coronatoegangsbewijs

Voor uw medewerkers vindt u in de communicatietoolkit de factsheet ‘Informatie voor medewerkers’. Hierin staat stap voor stap uitgelegd hoe zij bezoekers kunnen controleren bij de entree. Hier is ook informatie over bijvoorbeeld de Corona Check-scanner te vinden.

Toolkit communicatiemiddelen

Download de toolkit met communicatiemiddelen: Coronatoegangsbewijs voor evenementen (via We Transfer).

In de toolkit voor organisatoren vindt u meer informatie en communicatiemiddelen die u kunt gebruiken om bezoekers te informeren over de inzet van coronatoegangsbewijzen.