Voor organisatoren: informatie over coronatoegangsbewijs

14 september 2021: De informatie op deze pagina verandert mogelijk op basis van de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

Bent u organisator van een evenement of activiteit? Met het systeem voor coronatoegangsbewijzen kunt u maximaal tweederde van de reguliere capaciteit benutten, als uw bezoekers een vaste zitplaats hebben. 

Geen organisator maar bezoeker? Bekijk de informatie over coronabewijzen voor evenementen en activiteiten.

Tweederde van capaciteit met coronatoegangsbewijzen

Volgens de coronaregels voor evenementen kunt met het systeem voor coronatoegangsbewijzen maximaal tweederde van de reguliere capaciteit benutten. Uw bezoekers hebben een vaste zitplaats. 

Vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testen voor toegang

Uw bezoekers kunnen de volgende coronabewijzen gebruiken voor toegang:

Bezoekers kunnen deze 3 mogelijkheden tonen via CoronaCheck.

Wanneer gebruik maken van coronatoegangsbewijzen

De inzet van coronatoegangsbewijzen is optioneel en niet verplicht. Als u coronatoegangsbewijzen inzet, is er meer mogelijk dan wanneer u dat niet doet.

Wilt u als organisator of ondernemer coronatoegangsbewijzen inzetten? Dan moet u  het evenement of activiteit in sommige gevallen aanmelden. Zodat er genoeg testen beschikbaar zijn.

Evenement aanmelden voor inzet coronatoegangsbewijzen

U moet uw evenement aanmelden als:

  • voor de activiteit een eenmalige vergunning van de gemeente nodig is en er minimaal 1.000 bezoekers zijn.
  • uw evenement plaatsheeft in een grote eventlocatie met een doorlopende vergunning en er minimaal 3.000 bezoekers zijn.

De evenementen moeten:

  • een zitplaats hebben voor alle bezoekers;
  • openbaar toegankelijk zijn voor publiek, het gaat hierbij om evenementen met en zonder kaartverkoop;
  • plaatsvinden op een bekende en afgebakende locatie, u bent verplicht om bezoekers bij de ingang te controleren met de Corona Scanner app;
  • een tijdelijk of kortdurend karakter hebben;
  • maximaal tweederde van de capaciteit benutten. 

Planning beschikbare testcapaciteit

De aanmelding van uw evenement wordt gebruikt bij de planning van de beschikbare testcapaciteit. Er wordt dan zoveel mogelijk rekening gehouden met uw evenement. U krijgt als organisator bericht als:

  • uit de capaciteitsberekening  blijkt dat de vraag naar toegangstesten groter is dan het aanbod en
  • blijkt dat dit direct voorafgaand aan uw evenement en in de betreffende regio is.

Dit kan betekenen dat een deel van de bezoekers van uw evenement verder moet reizen voor het afnemen van een toegangstest. Mogelijk heeft dit een lagere opkomst bij uw evenement als gevolg. Alles wordt in het werk gesteld om te voorkomen dat deze situatie zich voordoet.

Overige (kleinere) evenementen en doorlopende activiteiten die in aanmerking komen voor testen voor toegang, hoeven zich niet apart aan te melden.

Informeer uw bezoekers over coronatoegangsbewijs

Uw bezoekers of gasten moeten een coronatoegangsbewijs tonen voor toegang. Vermeld dit duidelijk op uw website en/of via uw klantenservice. Informeer uw bezoekers hoe zij aan een coronatoegangsbewijs kunnen komen. En communiceer duidelijk bij de ingang van uw pand of evenement of u coronatoegangsbewijzen vraagt voor toegang.

Onderaan deze pagina vindt u een communicatietoolkit met middelen waarmee u uw bezoekers kunt informeren. 

Informeer uw medewerkers over het testen vooraf

Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers die niet gevaccineerd of recent hersteld zijn van corona, zich vooraf laten testen. Dat kan bij de teststraten van Testen voor Toegang of met een zelftest. Bij voorkeur direct voorafgaand aan de activiteit. En in ieder geval niet langer dan 24 uur daaraan voorafgaand.

Factsheet voor medewerkers

Voor uw medewerkers vindt u in de communicatietoolkit de factsheet ‘Informatie voor medewerkers’. Hierin staat stap voor stap uitgelegd hoe zij bezoekers kunnen controleren bij de entree. Hier is ook informatie over bijvoorbeeld de Corona Check-scanner te vinden.

Toolkit communicatiemiddelen

Download de toolkit met communicatiemiddelen: Coronatoegangsbewijs voor evenementen (via WeTransfer).

In de toolkit voor organisatoren vindt u meer informatie en communicatiemiddelen die u kunt gebruiken om bezoekers te informeren over de inzet van coronatoegangsbewijzen.