Het coronavirus en de horeca en evenementen

2 februari, 19.30 uur: De informatie op deze pagina is aangepast op basis van de persconferentie van 2 februari .

Als gevolg van het aantal besmettingen moeten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom is de horeca gesloten sinds half oktober. Ook de meeste evenementen zijn verboden.

Bekijk alle vragen en antwoorden over afstand houden

Regels voor de horeca

Tot wanneer is de horeca gesloten?

Op dit moment is het nog niet verantwoord om de horeca te heropenen. Tot en met 2 maart blijven restaurants gesloten. Daarna wordt bekeken of ze onder voorwaarden weer open kunnen. Het is daarvoor nodig dat het aantal IC-opnames per dag afneemt naar gemiddeld 10 per dag.

Welke regels gelden er voor de horeca?

Horecagelegenheden (inclusief coffeeshops) zijn gesloten.

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:

  • Voor afhaalrestaurants geldt dat zij tot 1 uur ’s nachts geopend mogen blijven. Tijdens de periode waarvoor de avondklok geldt, is afhalen niet toegestaan na 20:45. Bezorgen blijft wel mogelijk. Na 20:00 uur ’s avonds verkopen zij geen alcohol meer. Coffeeshops zijn na 20:00 gesloten.
  • uitvaartcentra of vergelijkbare locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt;
  • eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van patiënten;
  • eet- en drinkgelegenheden binnen een locatie waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen;
  • bedrijfskantines;
  • vliegvelden na de securitycheck.

Moeten locaties met een horecafunctie, zoals bioscopen, casino’s en culturele instellingen helemaal dicht?

Ja, de verplichte sluiting geldt ook voor deze locaties.

Waarom mag de horeca nog niet open?

De huidige maatregelen voor de horeca gelden tenminste tot en met 2 maart.

De horeca is sinds 14 oktober 2020 gesloten. Ondanks dat de meeste horecagelegenheden er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat gasten elkaar besmetten, bent u in de horeca vaak langdurig in de buurt van mensen die geen huisgenoten van u zijn. Als hier besmetting plaatsvindt, dan bestaat de kans dat u anderen besmet. Dit moet worden voorkomen.

Heeft het sluiten van horeca niet als gevolg dat mensen juist thuis afspreken en het probleem zich verplaatst?

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om zich ook thuis aan de maatregelen te houden, namelijk thuis maximaal 1 persoon per dag ontvangen en afstand van elkaar houden. 

Na 20:00 uur is het niet meer mogelijk alcohol te kopen en te nuttigen buitenshuis. Ook zijn coffeeshops dan gesloten.

Welke regels gelden er voor afhalen?

Let op vanaf 21:00 uur geldt de avondklok. Tijdens de periode van de avondklok is het niet toegestaan om na 20:45 uuraf te halen. Bezorgen van eten en drinken is wel toegestaan na 21:00 uur. De bezorger moet dan wel een Eigen Verklaring en een Werkgeversverklaring kunnen laten zien. 

Bij het afhalen van eten en drinken vindt geen gezondheidscheck plaats en zijn reserveren, een vaste zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Uiteraard moet iedereen zich bij het afhalen houden aan de basisregels. Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden. Het is aan de horecagelegenheid om te bekijken op welke manier zij hier invulling aangeven.

Ter plekke iets eten of drinken is niet toegestaan. Er mag alleen afgehaald worden. Ook het gebruik van fruitautomaten is bijvoorbeeld niet toegestaan. 

Afhaalrestaurants sluiten tijdens de avondklok om uiterlijk 1.00 uur. En zij verkopen na 20.00 uur geen alcohol meer.

Tot hoe laat mag een restaurant bezorgen?

Na 20.00 uur mag er geen alcohol meer worden bezorgd. Na 01.00 uur ’s nachts mag er niet meer bezorgd worden.

Wat zijn de regels voor zalencentra en feestlocaties?

Voor zalencentra en feestlocaties (binnen én buiten) gelden dezelfde regels als voor de horeca. Deze zijn dus gesloten.

Mag er na 20 uur alcohol geschonken worden op vliegvelden na de security check?

Het is niet toegestaan om in eet- en drinkgelegenheden op vliegvelden na de security check nog na 20.00 uur alcohol te verkopen.

Welke regels gelden voor hotels?

Eet- en drinkgelegenheden en roomservice in hotels zijn gesloten voor hotelgasten. Alcohol gebruiken op de hotelkamer (bijvoorbeeld uit de minibar) mag wel. Net als thuis mag maximaal 1 persoon per dag op bezoek komen in de hotelkamer.

Gesloten eet- en drinklocaties

Welke gelegenheden zijn gesloten?

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten en alleen open voor afhalen en bezorgen. Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 1:00 uur. Afhaalrestaurants mogen tijdens de avondklok wel bezorgen.En zij verkopen na 20.00 uur geen alcohol meer. Let op vanaf 21:00 uur geldt de avondklok

Evenementen

De meeste evenementen zijn verboden. Uitgezonderd zijn:

  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties;
  • Warenmarkten voor eerste levensbehoeften.

Welke praktijktests (fieldlabs) worden gedaan voor evenementen?

Er zijn plannen om in 2021 met een aantal concrete praktijktests voor evenementen te starten. Het gaat om kleinschalige experimenten waarin onder strikte voorwaarden wordt gekeken hoe verschillende evenementen op termijn veilig kunnen worden georganiseerd. Er wordt gestart met evenementen met zittend publiek: concerten, theater en voetbal. De evenementensector heeft een gedegen plan voor de praktijktests opgesteld. De uitkomsten van de testen worden gebruikt voor het verantwoord organiseren van evenementen, maatregelen die daarbij nodig zijn en de veiligheidsprotocollen.

De evenementenbranche wil op 1 februari duidelijkheid over wat de komende maanden wel mag. Wat is dit perspectief?

Evenementen zijn niet toegestaan. Het kabinet heeft op  20 januari 2021 ingestemd met de organisatie van eerste praktijktesten, de zogeheten fieldlabs. Deze praktijktesten dragen bij aan een veilige heropening van (sectoren van) de maatschappij. Bij twee voetbalwedstrijden, een cabaretvoorstelling, twee festivals, twee concerten en een zakelijk congres wordt getest wat er gebeurt als één of meerdere basis maatregelen worden los gelaten. In een gecontroleerde omgeving, wordt gedrag van geregistreerde bezoekers gemonitord. Bezoekers dienen zich voor en na bezoek van de bijeenkomst te laten testen middels een PCR-test. De praktijktesten moeten inzicht geven in mogelijkheden om mensen veilig en verantwoord weer evenementen te laten bezoeken.

Welke praktijktests (fieldlabs) worden gedaan voor evenementen?

De evenementensector heeft een gedegen plan voor de praktijktests opgesteld. Het gaat om twee voetbalwedstrijden, een cabaretvoorstelling, twee festivals, twee concerten en een zakelijk congres. De uitkomsten van de testen worden gebruikt voor het verantwoord organiseren van evenementen, maatregelen die daarbij nodig zijn en de veiligheidsprotocollen.

Kunnen de eerder toegezegde fieldlabs evenementen half januari doorgaan?

Het kabinet heeft op 20 januari 2021 ingestemd met de organisatie van eerste praktijktesten, die in samenwerking met het onderzoeksprogramma Fieldlab Evenementen zijn opgezet.

Steun

Wordt er een aanvullende financiële regeling gemaakt voor de horeca-of evenementensector?

Het huidige steun- en herstelpakket biedt steun waar nodig. Bedrijven kunnen gebruikmaken van de financiële regelingen in het steun- en herstelpakket als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. De hoogte van de steun is afhankelijk van de geleden schade. Hoe meer omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming is.

In de aanvullingen op het steun- en herstelpakket die gepresenteerd zijn op 27 oktober 2020 is een subsidie voorraad- en aanpassingskosten opgenomen. Voor de evenementenindustrie is een eenmalige extra vergoeding aangekondigd die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Deze aanvullende steun wordt momenteel uitgewerkt. 

Waarom worden er steeds maatregelen genomen voor de horeca?

Ondanks dat de meeste horecagelegenheden er alles aan doen om te voorkomen dat gasten elkaar besmetten, blijkt uit de RIVM cijfers dat besmettingen via de horeca oplopen. Daarnaast zijn grote clusters van besmettingen (gemiddeld meer dan 10 personen) onder meer gerelateerd aan de horeca.

Bekijk ook: