Coronaregels voor evenementen

U leest hier de regels voor evenementen.

Vanaf 10 juli evenementen met vaste zit- of staplaats toegestaan

Voor eendaagse evenementen gaat een vaste zit- of staplek gelden zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Evenementen zonder vaste zitplaats zijn tot in elk geval 14 augustus niet toegestaan.  

Regels voor eendaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen (evenementen zonder overnachting)

 • Maximaal tweederde van de geplaceerde capaciteit aan bezoekers is toegestaan.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht.
 • Een vaste zit- of staplaats is verplicht.
 • Bezoekers van evenementen van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien. Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen zij naar binnen.
 • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten).
 • Er is een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers.
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement).
 • Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers vooraf een zelftest afnemen.
 • Bij (lichte) klachten na het evenement wordt bezoekers, werknemers en vrijwilligers dringend geadviseerd zich te laten testen bij de GGD.
 • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Regels voor eendaagse evenementen zonder coronatoegangsbewijzen: 

 • 1,5 meter afstand houden is verplicht. De organisator moet zorgen dat dit mogelijk is.
 • Een vaste zit- of staplaats verplicht.
 • Het treffen van hygiënemaatregelen. 
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement).
 • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Meerdaagse evenementen

Meerdaagse evenementen, dus evenementen met een overnachting, zijn nu niet mogelijk en dat blijft in elk geval tot 1 september 2021

Subsidieregeling evenementen

Voor evenementen tussen 1 juli en 31 december 2021 is er de Subsidieregeling evenementen.

Regels voor kermissen

 • De bezoekersnorm is 1 bezoeker per 5 m2 (met onderling 1,5 meter afstand).
 • Kermisexploitanten zorgen dat bezoekers zich gemakkelijk kunnen houden aan de 1,5 meter afstand via crowdcontrol en werken met gescheiden bezoekersstromen.
 • Lokale voorwaarden voor evenementen (evt. meldingsplicht, vergunningverlening) gelden, waarbij ook rekening wordt gehouden met beschikbare politie- en BOA-capaciteit. Ditzelfde geldt voor de capaciteit in het OV: indien nodig kan er een vervoersplan aan organisatoren worden gevraagd. Ook wordt getoetst of de organisator zorg kan dragen dat de 1,5 meter afstand tussen publiek in acht wordt genomen.