Het coronavirus en de sluiting van locaties

De coronaregels hebben gevolgen voor locaties als discotheken, maneges en buurthuizen.

Discotheken en nachtclubs

Discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven gesloten. Discotheken en nachtclubs openen leidt naar verwachting tot meer besmettingen. Vooral jongeren bezoeken discotheken en nachtclubs. En juist in die groep was rond de zomer een piek in het aantal besmettingen. In andere landen zijn discotheken en clubs al bron geweest van verschillende corona-uitbraken.

Maneges alleen open voor verzorging en berijden

In hippische accommodaties zijn de binnenruimten gesloten voor algemeen publiek. Alleen houders van paarden, werknemers van de hippische accommodaties en vrijwilligers mogen de paarden en pony’s binnen verzorgen en berijden. Rijden in de buitenbaan en buitenritten zijn - met inachtneming van de algemene coronaregels – wel voor publiek toegestaan.

Buurthuizen open voor bijvoorbeeld dagbesteding

Buurthuizen, net als dorpshuizen en wijkcentra, zijn dicht voor publiek. Dat betekent dat zij gesloten zijn voor vrije inloop. Een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum mag wel activiteiten organiseren, maar alleen voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. Dit is bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking en dak- en thuislozen. Of voor mensen met psychische problemen of die eenzaam zijn.

Individuele ondersteuning voor kwetsbare personen in buurthuizen kan ook doorgaan. Denk aan schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk en maatschappelijk werk. Dit zijn 1 op 1 gesprekken.

Regels voor besloten activiteiten

Bij de besloten activiteiten is 1 persoon van het buurthuis aanspreekpunt. De mensen die meedoen melden zich vooraf aan. Ook is er een gezondheidscheck voor iedereen. De buurthuizen volgen tijdens de activiteiten de basisregels die voor iedereen gelden.

Lees voor meer informatie de Handreiking voor buurt-/dorpshuizen en wijkcentra.

Naar de rechtbank

Als u opgeroepen bent voor de behandeling van een rechtszaak is het van belang dat u naar het gerechtsgebouw komt. Rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn open en behandelen gewoon rechtszaken.

De gebouwen zijn ingericht volgens de 1,5-meternorm. Op rechtspraak.nl staat meer informatie over een veilig bezoek aan het gerechtsgebouw. Bijvoorbeeld over het dragen van een mondkapje.

Locaties voor belangrijke publieke taken

Locaties kunnen opengesteld worden voor belangrijke publieke taken, zoals verkiezingen of voor het testen en vaccineren van mensen. Voor andere doelen blijft de locatie gesloten.

Horecagelegenheden en evenementlocaties

Bekijk de regels die gelden voor Horecagelegenheden en evenementlocaties.

Winkels en contactberoepen

Bekijk de coronamaatregelen voor winkels en contactberoepen.

Bekijk ook: