Coronavirus en opening van locaties

Vanaf 5 juni mogen de meeste locaties weer open zijn, onder voorwaarden.

Definitie van verschillende locaties

Besloten locatie

Een besloten locatie is een locatie die alleen toegankelijk is voor mensen die daar gewoonlijk gebruik van maken. Bijvoorbeeld een bedrijf of kantoor dat toegankelijk is voor de mensen die er werken. Soms kunnen daar ook andere mensen komen zoals een leverancier, onderhoudsmonteur of een klant die het kantoor bezoekt. 

Publiek toegankelijke locatie

Een voor publiek toegankelijke locatie is bijvoorbeeld een bioscoop, winkel of sportschool. Er is een beheerder en soms moet u lid zijn of toegang betalen, maar in principe is deze ruimte open voor bezoekers. Publiek heeft hier dus niet de betekenis van 'toeschouwer' zoals bij een voorstelling maar van 'volk, 'massa' of 'bevolking'.

Locatie voor belangrijke publieke taken

Locaties voor belangrijke publieke taken zijn locaties die opengesteld kunnen worden voor belangrijke publieke taken, zoals verkiezingen of om mensen te testen en te vaccineren. Voor andere doelen blijft de locatie gesloten.

Locaties open voor cursussen en trainingen

Vanaf 5 juni zijn alle soorten cursussen en trainingen op locatie weer toegestaan. Dit gaat om:

 • educatieve trainingen in het kader van het beroep of bedrijf;
 • groepslessen in het kader van kunst- en cultuurbeoefening;
 • groepslessen voor sportbeoefening.

Voorwaarden opening locaties

 • Alleen de hoogstnodige bezetting qua personeel mag aanwezig zijn.
 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen kunst- en cultuur beoefenen. Dit is exclusief personeel, en geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.
 • Deelnemers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden als dit niet lukt.
 • Bij bijeenkomsten waar mensen zitten en niet veranderen van plek tijdens hun bezoek, mogen per ruimte maximaal 50 personen aanwezig zijn. Dit geldt voor binnen en buiten.
 • Reserveren is verplicht.
 • De bezoeker wordt gevraagd zich te registreren.
 • De organisator treft hygiënemaatregelen. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel.
 • Publiek is niet toegestaan.

Zonnestudio's, wellness en sauna's

Vanaf 5 juni zijn zonnestudio’s, wellness en sauna’s geopend. Er gelden wel voorwaarden:

 • Reserveren is verplicht.
 • Er geldt een reservering voor maximaal 4 personen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Bezoekers uit hetzelfde huishouden mogen met meer mensen reserveren.
 • Er geldt een maximum van 50 personen per ruimte, exclusief personeel.
 • Een gezondheidscheck is verplicht.
 • De bezoekers wordt verzocht om zich te registreren.
 • Kleedkamers en douches voor zijn open.
 • Toiletbezoek is mogelijk. Het dragen van een mondkapje is dan verplicht.
 • Met ingang van 5 juni geldt een maximum aantal bezoekers van 50 op de buitenterrassen, exclusief personeel.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. Met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en bezoekers uit 1 huishouden.
 • De horeca binnen is open onder de geldende voorwaarden.

Buurthuizen weer open voor ontmoeting en activiteiten

Buurthuizen, dorpshuizen en wijkcentra, zijn vanaf 5 juni open voor publiek. Dat betekent dat vrije inloop voor bezoekers weer mogelijk is.

Een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum mag voor iedereen weer activiteiten organiseren. Dus niet alleen uitsluitend voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. Dit is bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking en dak- en thuislozen. Of voor mensen met psychische problemen of die eenzaam zijn. Aanwezigen houden zich aan de basismaatregelen. Zoals het dragen van een mondkapje en 1,5m afstand blijven gelden. Het mondkapje mag alleen af bij activiteiten waarbij iedereen op veilige afstand op een vaste plek zit.

Individuele ondersteuning voor kwetsbare personen in buurthuizen kan ook doorgaan. Denk aan schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk en maatschappelijk werk. Dit zijn 1 op 1 gesprekken.

Regels voor besloten activiteiten

Bij de besloten activiteiten is 1 persoon van het buurthuis aanspreekpunt. De mensen die meedoen melden zich vooraf aan. De buurthuizen volgen tijdens de activiteiten de basisregels die voor iedereen gelden.

Lees voor meer informatie de Handreiking voor buurt-/dorpshuizen en wijkcentra.

Naar de rechtbank

Als u opgeroepen bent voor de behandeling van een rechtszaak is het van belang dat u naar het gerechtsgebouw komt. Rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn open en behandelen gewoon rechtszaken.

De gebouwen zijn ingericht volgens de 1,5-meternorm. Op rechtspraak.nl staat meer informatie over een veilig bezoek aan het gerechtsgebouw. Bijvoorbeeld over het dragen van een mondkapje.

Horecagelegenheden en evenementlocaties nog niet open

Discotheken en nachtclubs

De horeca opent vanaf 5 juni onder strikte voorwaarden. Onder andere met:

 • vaste zitplaatsen (placering);
 • geen zelfbediening;
 • een maximum van 50 personen per ruimte/terras;
 • de 1,5 meter afstand.

Dit is helaas niet te combineren met dansclubs. Zij zullen in stap 4 open gaan. Maar alleen als de besmettingscijfers het toestaan (in combinatie met toegangstesten).

Recreatie binnen en buiten

Recreatie in de buitenlucht mag weer open.

Winkels en contactberoepen

Bekijk de coronamaatregelen voor winkels en contactberoepen.