Coronavirus en opening van locaties

14 september 2021: De informatie op deze pagina verandert mogelijk op basis van de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

Voor de opening van locaties gelden een aantal voorwaarden.

Definitie van verschillende locaties

Besloten locatie

Een besloten locatie is een locatie die alleen toegankelijk is voor mensen die daar gewoonlijk gebruik van maken. Bijvoorbeeld een bedrijf of kantoor dat toegankelijk is voor de mensen die er werken. Soms kunnen daar ook andere mensen komen zoals een leverancier, onderhoudsmonteur of een klant die het kantoor bezoekt.

Publiek toegankelijke locatie

Een voor publiek toegankelijke locatie is bijvoorbeeld een bioscoop, winkel of sportschool. Er is een beheerder en soms moet u lid zijn of toegang betalen, maar in principe is deze ruimte open voor bezoekers.

Locatie voor belangrijke publieke taken

Locaties voor belangrijke publieke taken zijn locaties die opengesteld kunnen worden voor belangrijke publieke taken, zoals verkiezingen of om mensen te testen en te vaccineren. Voor andere doelen blijft de locatie gesloten.

Locaties open voor cursussen en trainingen

Cursussen en trainingen op locatie zijn:

 • educatieve trainingen voor beroep of bedrijf;
 • groepslessen in kunst- en cultuurbeoefening;
 • groepslessen voor sportbeoefening.

Algemene voorwaarden voor openstelling van locaties

 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand
 • De beheerder treft hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.
 • De verkeersstromen van het publiek moeten goed gescheiden blijven. Ook in de sanitaire voorzieningen.

Gezondheidscheck en registreren

Gezondheidscheck en bezoekers vragen zich te registreren is verplicht voor:

 • Locaties waar mensen een vaste zitplek hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt. Dit geldt voor onder andere de volgende locaties:
  • Eet- en drinkgelegenheden;
   Dit geldt niet voor eet- en drinkgelegenheden op de volgende locaties:
   • Uitvaartcentra, of vergelijkbare locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt.
   • Zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van patiënten.
   • Locaties waar besloten dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen.
   • Vliegvelden na de security check.
   • Locaties waar uitsluitend sprake is van afhaal van eten en drinken voor het nuttigen anders dan op deze locatie.
  • Wellnesscentra;
  • Spellocaties, zoals speelhallen en locaties voor paintball;
  • Locaties voor beurzen en congressen;
  • Zalencentra en locaties voor zalenverhuur;
  • Casino’s;
  • Sportaccommodaties;
  • Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening;
  • Culturele locaties waar mensen een vaste zitplek hebben, zoals bioscopen en theaters;
  • Bedrijfsmatig personenvervoer, zoals taxi’s. Dit geldt niet voor veerponten.
    
 • Contactberoepen
  Dit geldt niet voor zorgverleners en mantelzorgers.
  • Sekswerkers voeren bij aankomst van de klant een gezondheidscheck uit. Het is niet verplicht bezoekers te vragen zich te registreren.
    
 • Evenementen en evenementen waar met coronatoegangsbewijzen wordt gewerkt.
  Dit geldt niet voor evenementen waar een doorstroom van mensen is. Dit zijn evenementen waar de bezoekers veelal geen vaste plek hebben tijdens hun bezoek, zoals bij kermissen. Indien er met coronatoegangsbewijzen wordt gewerkt geldt de verplichting voor de gezondheidscheck en bezoekers vragen zich te registreren wel.

Buurthuizen weer open voor ontmoeting en activiteiten

Buurthuizen, dorpshuizen en wijkcentra, zijn open voor publiek. Dat betekent dat vrije inloop voor bezoekers weer mogelijk is.

Een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum mag voor iedereen weer activiteiten organiseren. Dus niet alleen uitsluitend voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. Dit is bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking en dak- en thuislozen. Of voor mensen met psychische problemen of die eenzaam zijn. Aanwezigen houden zich aan de basismaatregelen. Zoals 1,5m afstand houden en regelmatig handen wassen.

Individuele ondersteuning voor kwetsbare personen in buurthuizen kan ook doorgaan. Denk aan schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk en maatschappelijk werk. Dit zijn 1 op 1 gesprekken.

Regels voor besloten activiteiten

Bij de besloten activiteiten is 1 persoon van het buurthuis aanspreekpunt. De mensen die meedoen melden zich vooraf aan. De buurthuizen volgen tijdens de activiteiten de basisregels die voor iedereen gelden.

Lees voor meer informatie de Handreiking voor buurt-/dorpshuizen en wijkcentra.

Naar de rechtbank

Als u opgeroepen bent voor de behandeling van een rechtszaak is het van belang dat u naar het gerechtsgebouw komt. Rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn open en behandelen gewoon rechtszaken.

De gebouwen zijn ingericht volgens de 1,5-meternorm. Op rechtspraak.nl staat meer informatie over een veilig bezoek aan het gerechtsgebouw. Bijvoorbeeld over het dragen van een mondkapje.

Recreatie binnen en buiten

Recreatie in de buitenlucht mag weer open. Dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, zijn gesloten.

Winkels en contactberoepen

Bekijk de coronamaatregelen voor winkels en contactberoepen.