Corona en de regels voor culturele instellingen

Locaties die toegankelijk zijn voor publiek zijn dicht. Hieronder vallen onder meer theaters, bioscopen, podia en monumenten.

Let op: de aangekondigde veilige opening van de samenleving gaat stap voor stap. In het openingsplan staat welke maatregelen vanaf wanneer worden losgelaten.

Culturele instellingen dicht

Op dit moment is het nog niet verantwoord om culturele instellingen te openen. Deze locaties gaan weer open zodra het kabinet besluit dat dit op een veilige en verantwoorde manier kan.

Tot die tijd blijven de volgende locaties dicht:

 • theaters;
 • bioscopen;
 • musea;
 • concertzalen;
 • monumenten;
 • muziekscholen;
 • vergelijkbare locaties.

Bezoekers zijn onderweg naar, rond en op deze locaties. Ze zijn dan langer in de buurt van mensen die niet bij hun eigen huishouden horen. Iemand die besmet is met het coronavirus kan hier anderen besmetten. Sluiting van locatie voorkomt dit.

Pilots testen voor toegang tot theater, bioscoop, museum of concert

In april 2021 zijn er in de cultuur-, sport- en recreatiesector pilots met testbewijzen. Bezoekers laten bij de ingang een bewijs zien van een negatieve coronatest. Doel van de proeven is om te zien hoe inzet van testbewijzen kan bijdragen aan het eerder en ruimer openen van sectoren.

Openingsplan en routekaart: stap voor stap meer mogelijk

Het kabinet presenteerde 13 april 2021 een openingsplan. Dit plan laat zien wanneer en onder welke voorwaarden coronamaatregelen stap voor stap kunnen worden losgelaten. Het openingsplan is gebaseerd op de routekaart, die eerder verscheen.

Welke maatregelen het kabinet echt neemt, hangt af van de situatie op dat moment. En van de beoordeling van onder meer sociaaleconomische factoren.

Het kabinet past de inhoud van het openingsplan en de routekaart regelmatig aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen aan. Bijvoorbeeld:

Wat kan wel in publiek toegankelijke gebouwen

De volgende activiteiten mogen wel in gebouwen die voor publiek zijn gesloten (zoals theaters, musea en muziekscholen):

 • Medewerkers kunnen op de locaties werkzaamheden verrichten. Artiesten en producenten kunnen dus blijven repeteren of opnames maken voor professionele producties. Bijvoorbeeld voor digitale voorstellingen, livestreams en tv-uitzendingen. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.
 • Scholen en onderwijsinstellingen kunnen er onderwijsgerelateerde bijeenkomsten organiseren. Bijvoorbeeld lessen in het voortgezet onderwijs of toetsen en tentamens in het hoger onderwijs. Op de locaties kan iedereen zich aan de 1,5 meter houden.

Aanwezigen houden zich aan:

Mondkapje voor personeel

Op plekken waar dat moet, draagt iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje. Ook op werkplekken in de openbare ruimte. Dit is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld artiesten die acteren, dansen of muziek maken. Zij zetten dan het mondkapje af. En dat doen zij alleen in de ruimte waar ze op dat moment zijn. Zoals in een repetitieruimte of op een podium. Zodra ze de ruimte verlaten, zetten ze hun mondkapje weer op.

Regels voor de horeca binnen culturele organisaties

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Hier gelden geen uitzonderingen op. Bekijk meer informatie over de regels voor horeca.

Vrijwilligers met kwetsbare gezondheid extra voorzichtig

Zijn er vrijwilligers met een kwetsbare gezondheid die onder de risicogroep vallen? Zij krijgen het advies extra voorzichtig te zijn om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Terugbetalen van gekochte kaartjes of voucher

Gaat een voorstelling of concert niet door vanwege corona en hebben bezoekers al een kaartje gekocht? Dan zoekt u naar een nieuwe datum. Daarbij blijft het gekochte kaartje van uw bezoeker geldig.

In de volgende gevallen geeft u de bezoekers een voucher met dezelfde waarde van de ticketprij (inclusief servicekosten):

 • de voorstelling of het concert gaat definitief niet door omdat verplaatsing niet mogelijk is;
 • de bezoeker kan niet op de nieuwe datum.

Uw bezoeker heeft het recht om het geld voor het ticket terug te vragen.

Protocollen culturele en creatieve sector

Voor de branches in de cultuursector maken bedrijven en organisaties plannen (protocollen) om veilig te werken. Hierin staat hoe zij de RIVM-richtlijnen vertalen naar hun dagelijkse praktijk. Op Mijncoronaprotocol.nl vindt u per branche de coronaprotocollen.

Financiële regelingen voor de culturele en creatieve sector

Mogelijk heeft uw organisatie in de culturele sector financiële hulp nodig door de gevolgen van de corona-uitbraak. Het kabinet heeft maatregelen getroffen om de culturele en creatieve sector te ondersteunen. Er zijn verschillende financiële regelingen voor de culturele en creatieve sector.