Corona en de regels voor culturele instellingen

Theaters, bibliotheken, bioscopen, podia voor alle genres van muziek, musea, muziekscholen, presentatie-instellingen en monumenten zijn gesloten voor publiek.

Lockdown tot en met ten minste 9 februari: blijf zoveel mogelijk thuis

Het kabinet heeft op 12 januari besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Om het coronavirus terug te dringen, moeten het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. De essentie van dat pakket is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft.

Daarom zijn theaters, bibliotheken, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties, tot en met dinsdag 9 februari gesloten voor publiek.

Ondanks dat de instellingen er alles aan doen om te voorkomen dat bezoekers elkaar besmetten, zijn bezoekers onderweg naar, rond en op die locaties vaak langer in de buurt van mensen buiten hun eigen huishouden. Als hier besmetting plaatsvindt, dan bestaat de kans dat zij anderen besmetten. Dit willen we voorkomen.

Duur van de extra maatregelen

De maatregelen gelden tot en met dinsdag 9 februari. Op dinsdag 2 februari zal een besluit genomen worden over de periode na dinsdag 9 februari.

Wat kan wel in publiek toegankelijke gebouwen

Gebouwen die voor publiek gesloten zijn, zoals theaters, musea en muziekscholen, mogen open blijven voor medewerkers in het kader van bedrijfsactiviteiten. Repeteren en opnames door professionals kunnen dus blijven plaatsvinden. Voor bijvoorbeeld digitale voorstellingen en live-streams. Ook is het toegestaan deze locaties te gebruiken voor onderwijsgerelateerde bijeenkomsten die niet online of in de onderwijsinstelling plaats kunnen vinden, zoals toetsen en tentamens.

Bibliotheken

Bibliotheken mogen open blijven voor het afhalen en brengen van gereserveerde boeken en voor activiteiten voor kwetsbare groepen zoals georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding.

Mondkapje voor personeel

Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een mondkapje te dragen op openbare plekken. Ook op werkplekken in de openbare ruimte is het verplicht om een mondkapje te dragen. Sommige mensen hoeven geen mondkapje op tijdens het werk. Tijdens bijvoorbeeld acteren, dansen of muziek maken is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk.

Regels voor de horeca binnen culturele organisaties

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Hier gelden geen uitzonderingen op. Bekijk meer informatie over de regels voor horeca.

Vrijwilligers

Heeft u vrijwilligers die een kwetsbare gezondheid hebben (onder de risicogroep vallen)? Zij krijgen het advies extra voorzichtig te zijn om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Professionele gezelschappen en acteurs mogen optreden, repeteren en opnames maken

Optreden, repeteren en opnames maken is toegestaan voor professionele gezelschappen en acteurs. Voor bijvoorbeeld online voorstellingen, livestreams en televisie-uitzendingen (zonder publiek). In bijvoorbeeld een opname- of repetitieruimte of op een podium. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Bij de werkzaamheden wordt het protocol van de betreffende sector gevolgd.

Regels voor producenten in de audiovisuele sector

Producenten in de audiovisuele sector mogen opnames maken. Voor bijvoorbeeld voorstellingen, films, series, reclames en documentaires. Publiek is hierbij niet toegestaan. Dit mag in zowel studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.

Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Bij de werkzaamheden wordt het protocol van de betreffende sector gevolgd.

Terugbetalen van gekochte kaartjes of voucher

Kan een voorstelling of concert niet doorgaan door het coronavirus en hebben bezoekers al een kaartje gekocht? Dan zoekt u naar een nieuwe datum. Daarbij blijft het gekochte kaartje van uw bezoeker geldig.

Is een verplaatsing niet mogelijk of last u de voorstelling of het concert definitief af? Of kan uw bezoeker niet op de nieuwe datum? Dan geeft u de bezoeker een voucher met dezelfde waarde van de ticketprijs. Dit is inclusief (service)kosten. Uw bezoeker heeft het recht om het geld voor het ticket terug te vragen.

U geeft de bezoeker informatie over een voucher of het terugbetalen van uw ticket.

Protocollen culturele en creatieve sector

Bedrijven en organisaties in de cultuursector maken op brancheniveau plannen (protocollen) voor veilig werken. In protocollen staat hoe zij de RIVM-richtlijnen vertalen naar hun dagelijkse praktijk. Op Mijncoronaprotocol.nl vindt u per branche de coronaprotocollen.

Financiële regelingen voor de culturele en creatieve sector

Bent u een organisatie in de culturele sector en heeft u door de gevolgen de corona-uitbraak financiële hulp nodig? Het kabinet heeft maatregelen getroffen om de culturele en creatieve sector te ondersteunen met verschillende financiële regelingen voor de culturele en creatieve sector.

Bekijk ook: