Naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis

14 september 2021: De informatie op deze pagina verandert mogelijk op basis van de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

Mensen mogen samenkomen voor hun geloof of levensovertuiging. Wel moet u 1,5 meter afstand houden tot mensen die niet uw huisgenoten zijn. Er is geen verbod op zingen.

1,5 meter afstand houden

U mag met anderen samenkomen voor geloof of levensovertuiging. U houdt hierbij 1,5 meter afstand tot mensen die niet uw huisgenoten zijn. Hierop is een aantal uitzonderingen:

  • Jongeren tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot elkaar en tot andere mensen.
  • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling ook geen afstand te houden. Zij houden wel afstand tot mensen van 18 jaar en ouder. 

Zang tijdens bijeenkomsten

Er is geen verbod op zingen.

Corona en vrijheid van godsdienst of levensovertuiging

Er is regelmatig overleg met de verschillende koepels van geloofsgemeenschappen in Nederland. De koepels maken zelf afspraken over maatregelen in de kerk, moskee, synagoge of een ander gebedshuis om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en dragen deze afspraken uit naar hun achterban. Veelal sluiten de koepels aan bij de overheidsmaatregelen. 

Bekijk ook: