Naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis

U mag naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis als u een vaste zitplaats heeft. Bent u 18 jaar of ouder? Dan moet u 1,5 meter afstand houden tot mensen die niet uw huisgenoten zijn.

Het kabinet wil vanaf zaterdag 26 juni meer coronamaatregelen versoepelen. Mogelijk verandert er dan ook iets in de maatregelen op deze pagina. Lees meer over de aangekondigde plannen.

Corona en vrijheid van godsdienst of levensovertuiging

Mensen die samenkomen voor hun geloof of levensovertuiging zijn uitgezonderd van de maatregelen voor samenkomsten. Dit betekent dat er geen regels zijn voor het maximaal aantal personen in een kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis. Ook is er geen verbod op zingen.

Wel is er regelmatig overleg met de verschillende koepels van geloofsgemeenschappen in Nederland. Zij maken afspraken over maatregelen in de kerk, moskee, synagoge of een ander gebedshuis om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze vrijwillige afspraken staan in het communiqué ‘Behoedzaam vieren van geloof’.

Adviezen voor religieuze of levensbeschouwelijke samenkomsten

De aangesloten organisaties bij het communiqué ‘Behoedzaam vieren van geloof’ geven adviezen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze adviezen zijn:

  • Beperk het aantal personen bij samenkomsten (in kerken, moskeeën, synagogen en andere gebedshuizen) zoveel mogelijk tot maximaal 30 personen. Betrokkenen bij de dienst, zoals een priester of imam tellen niet mee.
  • Organiseer de diensten zoveel mogelijk digitaal.
  • Doe niet aan samenzang en draag een mondkapje.
  • Valt u onder een risicogroep? Dan krijgt u het advies extra voorzichtig te zijn.

Bekijk ook: