Corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren

Culturele locaties, zoals muziekscholen en centra voor de kunsten, zijn gesloten voor publiek. U kunt hier als amateurkunstbeoefenaar niet repeteren, of optreden zoals toneelspelen, dansen, muziek maken of acteren. Professionele gezelschappen en acteurs mogen repeteren en opnames (voor bijvoorbeeld livestreams) maken. Het wordt afgeraden om te zingen in groepen. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar en professionele zangkoren.

Lockdown tot tenminste 9 februari: blijf zoveel mogelijk thuis

Het kabinet heeft op 12 januari besloten dat Nederland tenminste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Om het coronavirus terug te dringen, moeten het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. De essentie van dat pakket is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft.

Daarom zijn theaters, muziekscholen, centra voor de kunsten en vergelijkbare locaties, tot en met dinsdag 9 februari gesloten voor publiek. U kunt hier als amateurkunstbeoefenaar niet repeteren, of optreden zoals toneelspelen, dansen, muziek maken of acteren.

Toneelspelen, dansen muziek maken en acteren

Theaters, muziekscholen, centra voor de kunsten en vergelijkbare locaties, zijn tot en met dinsdag 9 februari gesloten voor publiek. U kunt hier als amateurkunstbeoefenaar niet repeteren, of optreden zoals toneelspelen, dansen, muziek maken of acteren.

Op openbare plaatsen in de buitenlucht is dit wel toegestaan. Ook mogen personen tot en met zeventien jaar en hun begeleiding deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten op openbare plaatsen en in de buitenlucht. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. Maar ook hiervoor geldt het advies om contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Advies: niet zingen in groepen

Het wordt afgeraden om te zingen in koren. Lees de regels voor zingen en zangkoren.

Professionele gezelschappen en acteurs mogen optreden, repeteren en opnames maken

Optreden, repeteren en opnames maken is toegestaan voor professionele gezelschappen en acteurs. Voor bijvoorbeeld online voorstellingen, livestreams en televisie-uitzendingen (zonder publiek). In bijvoorbeeld een opname- of repetitieruimte of op een podium. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Bij de werkzaamheden wordt het protocol van de betreffende sector gevolgd.

Regels voor producenten in de audiovisuele sector

Producenten in de audiovisuele sector mogen opnames maken voor bijvoorbeeld films, series, reclames en documentaires. Publiek is hierbij niet toegestaan.

Dit mag in zowel studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.

Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Bij de werkzaamheden wordt het protocol van de betreffende sector gevolgd.

Houd zo mogelijk 1,5 meter afstand

U houdt altijd 1,5 meter afstand als u ouder bent dan 18 jaar. Behalve als u met huisgenoten bent. Soms is contact noodzakelijk. Bijvoorbeeld tijdens het toneelspelen, dansen (als culturele uiting) en acteren. De 1,5 meter afstand geldt dan alleen voor zover dat mogelijk is.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

Blazers houden 2 meter afstand

Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in onder meer het protocol van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie en in het protocol van de Vereniging van Nederlandse Orkesten.

Draag zoveel mogelijk mondkapje

Sinds 1 december 2020 geldt er een mondkapjesplicht. Het dragen van een mondkapje is niet altijd mogelijk bij bijvoorbeeld acteren, dansen of muziek maken. Zoals tijdens het bespelen van een blaasinstrument. U mag op dat moment het mondkapje afzetten. En alleen in de ruimte waar u dan bent, zoals in een repetitieruimte, podium of opnameruimte. Op alle andere momenten in de openbare binnenruimte draagt u verplicht een mondkapje. Dus bijvoorbeeld als u naar het toilet gaat.

Altijd een gezondheidscheck

Als u gaat repeteren of optreden krijgt iedereen een gezondheidscheck. Heeft u klachten die passen bij corona? Blijf thuis en laat u testen.

Financiële regelingen voor kunstenaars en artiesten

Werkt u in de culturele sector als bijvoorbeeld acteur, kunstenaar of muzikant? En heeft u financiële hulp nodig door de uitbraak van het coronavirus? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de kabinetsbrede maatregelen voor banen, inkomens en economie. Ook zijn er sectorspecifieke maatregelen voor de culturele en creatieve sector.

Bekijk ook: