Corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening zijn gesloten tussen 17.00 uur en 05.00 uur. Bijvoorbeeld voor muziekles en schilderles. Of repetities voor zang, dans en toneel. Er mag ook publiek bij aanwezig zijn met een vaste zitplaats. U heeft een coronatoegangsbewijs nodig. 

Regels voor kunst- en cultuurbeoefening

 • Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening zijn gesloten tussen 17.00 uur en 05.00 uur. Bijvoorbeeld muziekscholen en centra voor de kunsten.
 • Iedereen vanaf 18 jaar heeft een coronatoegangsbewijs nodig:
  • Het coronatoegangsbewijs is nodig voor kunst- en cultuurbeoefening wanneer de activiteiten plaatsvinden op publieke locaties zoals muziekscholen en centra voor de kunsten. Bijvoorbeeld voor gitaarspelen in het park geldt geen coronatoegangsbewijs, omdat de activiteiten in de openbare ruimte zijn.
  • Voor kunst- en cultuurbeoefening bij iemand thuis, is geen coronatoegangsbewijs nodig.
 • Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.
 • Buiten geldt een maximum van 4 personen van 17.00 tot 05.00 uur.
 • Zingen is binnen en buiten toegestaan.
 • Blijf hierbij de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Uitzondering: kunst en cultuur als werk

Kunst- en cultuurbeoefening is na 17:00 uur ook toegestaan indien dit plaatsvindt in het kader van werk. Hieronder vallen bijvoorbeeld televisieopnames of repetities.

Lees ook de coronaregels voor evenementen.

Afstand houden

Hou altijd 1,5 meter afstand als u ouder bent dan 18 jaar. Behalve als u met huisgenoten bent. 

Daarnaast is contact soms noodzakelijk. Bijvoorbeeld tijdens het toneelspelen, dansen (als culturele uiting) en acteren. De 1,5 meter afstand geldt dan alleen voor zover dat mogelijk is.

Publiek bij lessen of repetities toegestaan

 • Publiek bij lessen of repetities is toegestaan. Hiervoor geldt maximaal 100% van de anderhalvemetercapaciteit met een maximum van 1.250 personen per zaal.
 • Een vaste zitplaats is verplicht.
 • Er is een coronatoegangsbewijs nodig.

Geen coronatoegangsbewijs voor werknemers

Mensen die aan het werk zijn, zijn uitgezonderd van het coronatoegangsbewijs. Muziek- en dansdocenten hebben bijvoorbeeld tijdens hun werk geen coronatoegangsbewijs nodig.

Coronatoegangsbewijs voor locaties met gecombineerde voorzieningen

Heeft een locatie gecombineerde voorzieningen, waar verschillende regels gelden voor het coronatoegangsbewijs? Bijvoorbeeld een bibliotheek (geen coronatoegangsbewijs verplicht) met een repetitieruimte voor kunst en cultuurbeoefening (coronatoegangsbewijs verplicht). Dan heeft een bezoeker een coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot de repetitieruimte binnen deze locatie.

Geen coronatoegangsbewijs bij educatieve culturele onderwijsactiviteiten

Educatieve culturele onderwijsactiviteiten zijn vaak onderdeel van het schoolprogramma (curriculum). Bijvoorbeeld een voorstelling of workshop op school of onderwijsinstellingen. Leerlingen en onderwijspersoneel hebben daarvoor geen coronatoegangsbewijs nodig. Dit geldt ook voor activiteiten buiten de school of onderwijsinstelling.

Is het geen onderwijsactiviteit? Dan is bij activiteiten buiten de school of onderwijsinstelling, zoals een bezoek aan een theater, museum of bioscoop een coronatoegangsbewijs voor alle bezoekers vanaf 13 jaar verplicht. Als het om een activiteit in het kader van kunst- en cultuurbeoefening gaat, is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar.

Mondkapjes

Het gebruik van mondkapjes is verplicht voor bezoekers en medewerkers als zij zich door de locatie bewegen.

Bekijk ook: