Corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren

14 september 2021: De informatie op deze pagina verandert mogelijk op basis van de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

Kunst- en cultuurbeoefening is toegestaan. Op deze pagina staat welke regels er gelden voor kunst- en cultuurbeoefening.

Beoefening kunst en cultuur mag

Kunst- en cultuurbeoefening is toegestaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • muziekles;
  • schilderles;
  • repetities voor zang, dans en toneel.

Blijf hierbij de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo is het belangrijk 1,5 meter afstand te houden van anderen waar dat mogelijk is.

Regels voor culturele locaties, zoals muziekscholen en centra voor de kunsten

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken. Het gaat bijvoorbeeld om een muziekschool of een centrum voor de kunsten.

Geen coronatoegangsbewijzen: vaste zitplaats

Bij culturele locaties zonder doorstroom en waar bezoekers geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen, hebben bezoekers een vaste zitplaats. Is een vaste zitplaats niet mogelijk? Of maakt de aard van de activiteit dit niet mogelijk? Dan volstaat een vaste plek waar de activiteit uitgevoerd mag worden.

Publiek bij lessen of repetities toegestaan

Publiek bij lessen of repetities is toegestaan. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Waar dat mogelijk is. Voor het publiek is een vaste zitplaats verplicht.

Met coronatoegangsbewijzen mag twee derde van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Dan vervalt de 1,5 meter regel. En is een vaste plek verplicht.

Groepslessen toegestaan

Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.

Registratie en gezondheidscheck verplicht

Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Registratie kan ook met een lidmaatschapspas. 

Geen 1,5 meter afstand houden als dat nodig is voor kunst- en cultuurbeoefening

U houdt altijd 1,5 meter afstand als u ouder bent dan 18 jaar. Soms is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk tijdens de kunst- en cultuurbeoefening. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen in tweetallen. In die gevallen hoeven de deelnemers onderling geen 1.5 meter afstand te houden.

Zingen toegestaan

Zingen is binnen en buiten toegestaan.

Financiële regelingen voor kunstenaars en artiesten

Werkt u in de culturele sector als bijvoorbeeld acteur, kunstenaar of muzikant? En heeft u financiële hulp nodig door de uitbraak van het coronavirus? Mogelijk kunt u gebruikmaken van:

Bekijk ook: