Coronavirus en regels voor zingen en zangkoren

Zingen kan een bron van besmettingen zijn, ook als mensen de coronamaatregelen goed in acht nemen. Dat betekent dat het wordt afgeraden om te zingen in koren of om met meerdere mensen naar zangles te gaan. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar en professionele zangkoren. U mag ook zingen in de kerk.

Advies per 1 december: niet zingen in een groep

Zingen kan een bron van besmettingen zijn, zegt het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT adviseerde het kabinet daarom op 3 november 2020 om zingen in een groep af te raden.

Sinds 19 november was het daarom verboden om in een groep van 2 personen of meer te zingen. Met de inwerkingtreding van de COVID-19 wet op 1 december ontbreekt een wettelijke basis om zingen in groepsverband te verbieden.  Daarom is per 1 december het verbod op zingen in groepsverband omgezet in een dringend advies om niet in groepsverband te zingen.

Dat betekent dat het wordt afgeraden om te zingen in koren of om met meerdere mensen naar zangles te gaan. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar en professionele zangkoren.

Wanneer het aantal besmettingen weer op een veiliger niveau is, kan het dringende advies om niet te zingen in groepsverband weer worden versoepeld. Wanneer dat zal zijn, is echter lastig te voorspellen. Alle maatregelen die het kabinet neemt, zijn er op gericht, zo snel mogelijk de besmettingsaantallen omlaag te krijgen.

U leest meer informatie in:

Regels voor kinderen

Kinderen tot en met 12 jaar mogen in een groep zingen. Want kinderen worden zelf weinig ziek van een coronabesmetting en dragen weinig bij aan de verspreiding van het virus.

Regels voor professionele zangkoren en binnenruimtes

Regels voor professionele zangkoren

Professionele zangers mogen in een groep (zoals in koren) repeteren, optreden en opnames maken. Zij moeten wel voorzichtig blijven en zich, – naast de gebruikelijke preventieve adviezen, houden aan de aanvullende richtlijnen. Zoals het aanhouden van zigzag-formatie en het ventileren van de ruimte. Het gaat om momenten voor, tijdens en na repetities, optredens of opnames:

De regels voor koren staan op de website van het RIVM. Deze aanvullende richtlijnen van het RIVM zijn overgenomen in de protocollen  van de sector.

Mensen uit risicogroepen krijgen het advies extra voorzichtig te zijn.

Richtlijnen RIVM binnenruimte

Voor de binnenruimte waar professionele zangkoren zingen zijn richtlijnen van het RIVM. Bijvoorbeeld:

  • Er zijn looproutes.
  • Toiletten hebben voldoende zeep en papieren handdoekjes.
  • De basisregels waar iedereen zich aan moet houden, hangen op verschillende plekken zodat iedereen ze kan lezen.
  • Uit voorzorg worden voor koren en zangensembles extra maatregelen voor de ventilatie binnen geadviseerd.

Alle richtlijnen voor binnenruimtes staan op de site van het RIVM. Extra richtlijnen voor binnenruimten waar zangkoren zingen, staan hier ook.

Zingen in de kerk, moskee, synagoge of een ander gebedshuis

U mag zingen tijdens diensten in de kerk, moskee, synagoge of een ander gebedshuis.  Maar omdat zingen kan zorgen voor verspreiding van het coronavirus, wordt zingen in een groep afgeraden. Meer informatie leest op de pagina Naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis

Mensen uit risicogroepen krijgen het advies extra voorzichtig te zijn.

Zingen bij betogingen

Zingen als onderdeel van het recht op betoging is toegestaan. Daarbij houdt iedereen zich aan de basisregels.