Formulier aanmelden aansluiten op CoronaCheck

Met het formulier op deze pagina kunt u zich als applicatie-provider aanmelden voor een directe link met de CoronaCheck-app.

Aanmelding toelatingslijst universal link CoronaCheck

Contactgegevens

Gegevens applicatie

Universal link integratie

Domeinnaam voor de terugkeer naar de applicatie, zodat het ministerie van VWS deze als vertrouwd kan registreren

Acceptatie spelregels

Acceptatie spelregels *

De persoon die deze voorwaarden heeft geaccepteerd staat ervoor in dat hij of zij bevoegd is om de rechtspersoon die gebruik wenst te maken van de Deeplink bij het sluiten van deze voorwaarden rechtsgeldig mag vertegenwoordigen en dat als gevolg van de acceptatie een overeenkomst tot stand komt tussen deze rechtspersoon en VWS. De spelregels zijn hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/08/20/regels-aansluiting-ticket-app-op-coronacheck-app

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor de aansluiting van uw ticket-app op CoronaCheck in behandeling te nemen. Wij bewaren deze gegevens zeven jaar. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanmelding in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding in behandeling te nemen en het evaluatieproces te kunnen starten. Uw aanmelding wordt door onze eigen medewerkers in behandeling genomen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zeven jaar nadat de aansluitprocedure is afgerond of tussentijds is beƫindigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Meer informatie: