Veel gebruikte ventilatiesystemen in gebouwen

In dit document vindt u een overzicht van de meest gebruikte ventilatiesystemen in Nederland. Dit geeft inzicht in toevoer en afvoer van lucht en dat deze beide integraal en in samenhang beoordeeld moeten worden.