Vragen en antwoorden voorrang testen medewerkers WMO 2015 en Jeugdwet

Medewerkers die onder de WMO en de Jeugdwet vallen, kunnen zich met voorrang laten testen. Maar alleen als zij onmisbaar zijn voor de (directe) ondersteuning aan cliënten en de continuïteit van zorg. En als zij zich niet kunnen laten vervangen door een collega.