Routekaart coronamaatregelen (Nederlands)

Onderstaand overzicht (de ‘routekaart’) geeft per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden in uw regio. Er is een publieksversie van de routekaart en een versie voor bestuurders. Op dit moment wordt gewerkt aan een actualisatie van de routekaart. 

 Voor ieder risiconiveau in de routekaart geldt: volg de basisregels.

Landelijke maatregelen

Het kabinet heeft op 12 oktober besloten tot strengere landelijke maatregelen om het aantal besmettingen omlaag te brengen. In het hele land gelden dezelfde maatregelen, er is geen sprake van regionale verschillen. Deze maatregelen gelden op dit moment nog steeds.

Terug naar een regionale aanpak 

Het kabinet monitort het effect van de landelijke maatregelen. Vermindert het aantal besmettingen, ziekenhuis- en ic opnames? En wordt de druk op de reguliere zorg minder? Dan hebben de maatregelen effect. Als dat het geval is bekijkt het kabinet of er stapsgewijs weer kan worden overgegaan op een regionale aanpak. De routekaart biedt hierbij perspectief.

Zowel bij een landelijke als bij een regionale aanpak geldt  dat een burgemeester altijd kan besluiten om lokaal aanvullende maatregelen te nemen mocht daar aanleiding voor zijn.

Er is een aantal aanvullende adviezen voor zelfstandig wonende ouderen opgesteld behorend bij de verschillende risiconiveaus uit de routekaart.