Servicedocument voor schoolbesturen funderend onderwijs coronavirus COVID-19

Dit servicedocument geeft schoolbesturen handvatten bij de uitvoering van de landelijke maatregelen COVID-19. Het document is gebaseerd op de situatie zoals die geldt op 27 november 2020.