Vragen en antwoorden verantwoording zorgbonus

In dit document staan enkele vragen en antwoorden over de verantwoordingscriteria van de zorgbonus.

Vragen en antwoorden verantwoording zorgbonus (PDF | 2 pagina's | 133 kB)