Handreiking aanvraag zorgbonus 2021 door zorgaanbieders

In 2021 kunnen zorgaanbieders een subsidie aanvragen voor een bonus voor zorgprofessionals die tijdens de COVID-19-uitbraak 2021 in de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 een uitzonderlijke presentatie hebben geleverd. Deze handreiking helpt zorgaanbieders bij het aanvragen van de zorgbonus. 

Handreiking aanvraag zorgbonus 2021 door zorgaanbieders (PDF | 10 pagina's | 254 kB)