Amsterdam - Pilotpresentatie

Presentatie regio Amsterdam - conferentie resultaten pilots (snel)testen in het mbo en hoger onderwijs 1 juli 2021.